SLU-nyhet

Koldioxid som mått på foderutnyttjande hos mjölkkor

Publicerad: 29 juni 2023
En ko har stoppat in huvudet i en behållare som står på en grönt fält. Foto.

GreenFeed-systemet beräknar koldioxidproduktionen och kan användas som en indikator på hur väl mjölkkor utnyttjar sitt foder. Det har forskare från SLU kommit fram till i en ny studie där de sammanfattat ett stort antal observationer. En ökad förståelse för fodereffektivitet kan förbättra djurernas näringsintag och öka hållbarheten inom mjölkbranschen.

SLU-forskare har undersökt olika sätt att mäta foderutnyttjande hos mjölkande kor genom enkla ochkostnadseffektiva men ändå noggranna tekniker. I en ny studie har de undersökt potentialen hos GreenFeed-systemet som är ett användarvänligt alternativ. 

– GreenFeed-systemet beräknar koldioxidproduktionen och kan användas som en indikator på fodereffektivitet. Genom att analysera data från 12 studier med totalt 829 observationer av kor under olika perioder, tittade vi på hur koldioxidproduktionen förändrades under dagen, hur den varierade mellan olika kor och om den kunde mätas på ett konsekvent sätt hos mjölkkor av typen Svensk röd boskap (SRB), säger Abdulai Guinguina, en av forskarna bakom studien.

Koldioxid är en pålitlig indikator

Koldioxidproduktionen visade sig följa ett liknande mönster under hela dagen. Det tyder på att den inte påverkas av när korna får mat, i alla fall inte i någon stor utsträckning. Variationen i koldioxidproduktion mellan olika kor var ungefär 9%, och det visade sig vara pålitligt när det mättes upprepade gånger.

– Det innebär att mätningar av koldioxidproduktion kan användas som en pålitlig indikator på fodereffektivitet hos mjölkkor. Den är jämförbar med torrsubstansintag som är en vanlig indikator på foderutnyttjande, säger Abdulai.

GreenFeed – kostnadseffektivt och praktiskt

Dessutom hittade forskarna ett positivt samband mellan koldioxid-produktion och torrsubstansintag. Det stöder ytterligare resultaten att koldioxidmätningar kan användas för att uppskatta fodereffektivitet hos mjölkkor.

– GreenFeed-systemet är ett kostnadseffektivt och praktiskt alternativ till de traditionella metoderna. Genom att förbättra vår förståelse för variationer i fodereffektivitet kan vi förbättra djurernas näringsintag och få en mer hållbar mjölkproduktion och mjölkbransch, avslutar Mohammad Ramin, en annan forskare bakom studien.

Fakta:

Forskningsprogrammet ”Hållbar produktion och konsumtion av mjölk” sträcker sig från den individuella kon, till miljöpåverkan på gårdsnivå, till nyttan och nya möjligheter med gräsvallen till miljö- och folkhälsoaspekter för kostrekommendationer. Här skapas förutsättningar och generar ny kunskap för en mer hållbar mjölkproduktion och mjölkkonsumtion. I forskningsprogrammet finns sex projekt som finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning.

Relaterade sidor: