SLU-nyhet

SLU Artdatabanken uppdaterar Artfakta

Publicerad: 01 juni 2023

Den 1 juni släpptes första versionen av nya Artfakta. Bland annat slås Artbestämning och Naturvård ihop till den samlande sidan Artinformation.

Just nu genomför vi en bredare översyn av våra webbtjänster Artfakta och Artportalen. Syftet är att tjänsterna ska bli lättare och snabbare att använda, både för nya och etablerade användare. Den 1 juni släpptes den första versionen i en rad planerade uppdateringar av Artfakta.

Denna gång har fokus legat på att göra innehållet mer relevant och mindre utspritt för användaren. Den nya sidan, eller sidtypen, Artinformation samlar vad som tidigare hittades under flikarna Artbestämning och Naturvård. För varje taxon ryms till exempel kännetecken och rödlistningsstatus nu på samma skärm.

I Artfakta varierar mängden tillgänglig information för till exempel olika arter, släkten och organismgrupper. Efter uppdateringen döljs tomma fält och Artinformation-sidan förändras alltså efter taxon – det ska vara enkelt att se vilken information som finns.

Artfakta med sidan Artinformation för väbbsandbi. Här ryms bland annat bild, kännetecken och rödlistningsstatus. Skärmavbildning

Under varje taxon samlas nu information som tidigare fanns uppdelad på flikarna Artbestämning och Naturvård. Foto i bild: Krister Hall

Fakta:

Artfakta tillgängliggör kunskap om arter. Webbtjänsten utvecklas och förvaltas av SLU Artdatabanken, och innehållet tas fram i samarbete med sakkunniga. Artfakta uppdateras kontinuerligt med nya fakta, bilder och bestämningsnycklar. Här hittar du fakta och information om främst svenska arter, men också om arter som skulle kunna påträffas i Sverige.


Kontaktinformation

Har du frågor eller synpunkter kring innehåll och funktion, kontakta oss på artfakta@artdatabanken.se.