SLU-nyhet

Tips på vad du kan göra för att förebygga skogsbrand

Publicerad: 13 juni 2023
Porträttfoto på en kvinna i skogen. Foto.

Brandrisken i Sverige är just nu hög, på flera håll i landet råder det extremt stor risk för skogsbrand enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Här följer några tips till dig som är hus- eller markägare på hur du kan förebygga att en brand utbryter och sprider sig.

I veckan kommer en värmebölja att dra in över Sverige. Med anledning av de höga temperaturerna varnar nu SMHI för extremt stor risk för skogsbränder i hela landet.

Varningar och meddelanden, brandrisk, SMHI

– Just nu ser vi väldigt höga risker för skogsbrand, vilket måste ta på allvar. Vi i SLU Skogsskadecentrum bistår med kunskap och analyser om skador och risker för skador som orsakas av brand och torka, säger Inka Bohlin, analytiker vid SLU Skogsskadecentrum och forskare vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU.

Med anledning av de höga riskerna för skogsbrand har SLU tagit fram ett antal tips för dig som är hus- eller markägare på hur man kan arbeta förebyggande.

– Det här är bara ett antal tips som man kan tänka på men jag skulle säga att det viktigaste är att du ser över hur det ser ut där du befinner dig och vad du kan göra för att förebygga och hindra en brand, säger Inka Bohlin.

Tips till dig som är husägare

 • Följ eldförbud och brandriskindex. Eldningsförbud, MSB, Brandriskprognoser, SMHI.
 • Se över din utrustning, vad finns tillgängligt hemma i form av vattenslangar, vattenkannor, regntunnor och så vidare.
 • Var försiktig med brinnande saker (cigaretter, grillen och så vidare).
 • Städa bort vegetation, skräp och annat bränsle runt huset.
 • Hålla gräsmattan kortklipp intill husgrunden.

Tips till dig som är markägare

 • Följ brandriskindex.
 • Känn din skogsmark (viktigt för samarbete med räddningstjänsten).
  • Identifiera var det finns risk att brand uppkommer (till exempel elledningar, järnväg (gnistor från tåg kan leda till skogsbrand), lägereld).
  • Vilka bränsletyper har man och var finns dem? (olika fuktförhållanden beroende på lövskog/tall/gran/myr, ung/gammal skog).
  • Var finns naturliga platser att stoppa/hindra branden? (exempelvis sjöar, åar, dikar, myr, sandhål, bilvägar, lövskog)
  • Var har du platser att hämta vatten.
 • Se över hur terrängen ser ut, var kan branden eskalera?
 • Vilken utrustning har du själv? (pumpar, slang, spade, tankar)?
 • Undvik maskinarbete i torra förhållanden. Ta med brandsläckare och mobiltelefon. Arbeta inte ensam.
 • Röj skogsbilvägar, kör bort avverkat material.
 • Etablera lastningsplatser för vatten, bryggor till pumpar.
 • Ta bort groten, men lämna inte högar i tajt plats bredvid bilvägar (om det brinner kommer inte brandbilen förbi).
 • Fundera över vem eller vilka (grannar, vänner, entreprenörer) som kan hjälpa med eftersläckning. Starta en diskussion med dem runt omkring dig om hur ni kan förebygga att brand uppstår.
 • Om det börjar brinna, håll skogsbilvägar/bommar öppna så att räddningstjänsten kan enkelt komma fram. Om du behöver låsa, lås i första hand med kodlås.

Nationell branddatabas behöver skapas

I mars sammanställde Anders Granström, universitetslektor och forskare inom skogsbränder vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, en rapport som pekade på vikten av att en nationell branddatabas skapades, något som saknas i dagsläget.

En nationell databas om bränd skog behöver skapas