SLU-nyhet

Regeringen avbryter VR Uforsk

Publicerad: 28 juni 2023

Dagen före midsommarafton beslutade svenska regeringen att avsluta finansieringen från budgeten för internationellt utvecklingssamarbete till Vetenskapsrådets (VR:s) utvecklingsforskning. VR kan enligt detta nya beslut inte ingå nya avtal för utvecklingsforskning från 30 juni 2023. Den pågående utlysningscykeln avbryts därför.

VR kontaktar sökande direkt om detta. Läs mer på VR:s hemsida här. I skrivande stund är det oklart om utlysningen Sustainability and Resilience kommer att fortsätta genom Formas utan VR:s medel. Det kommer kommuniceras från forskningsråden när det är bestämt.

Projekt som redan har beviljats finansiering från tidigare utvecklingsforskningsutlysningar kommer få fortsatt stöd i enlighet med pågående kontrakt. Det inkluderar pågående forskningsprojekt, postdocs, forskarskolor och nätverksprojekt, samt stöden till NorDev2023 och DevRes 2024 som kommer fortsätta enligt kontrakten.

SLU:s rektor är medveten om situationen och är i samtal med andra rektorer och inom SUHF. SLU Global bidrar med underlag. Kontakta gärna global@slu.se med bra exempel på forskning finansierad av VR:s utvecklingsforskning som har gjort nytta.

Beslutet minskar svensk forskningsfinansiering tillgänglig för utvecklingsforskning. Det har implikationer på lång sikt, men är också olyckligt på kort sikt, inte minst för de forskare som lagt tid och energi på utveckling av ansökningar till årets utlysningar.