SLU-nyhet

Exkursion med fokus på praktiskt skogsbruk i tätortsnära skogar

Publicerad: 04 juli 2023
Presentation ute vid Krusenberg

20 juni var det dags för Future Forests exkursion i Uppsala. En dag som präglades av många diskussioner, nya möten och strålande sol.

Ett 50-tal deltagare från SLU, Umeå universitet, Skogforsk, myndigheter och skogssektorn hade samlats i Uppsala för att under dagen göra besök vid Länna och SLUs egna skogsfastighet Krusenberg.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla som deltog på vår exkursion och bidrog med stort intresse och tänkvärda inspel! Det var roligt att se att det kom så många representanter från olika håll, det gör ju att vi får ta del av flera perspektiv – något som vi alltid strävar efter, säger Emma Holmström, plattformschef för Future Forests.

Reflektioner från dagen

Under förmiddagen fick deltagarna ta del av en rad presentationer vid tre olika stationer; först en presentation om grön infrastruktur och skogsägares perspektiv på att öka andelen lövskog, sen en om klimat och miljömål för att slutligen avrunda vid den sista stationen som handlade om tätortsnära skogsbruk.

Vid lunch skedde sedan en förflyttning till Länna där Holmen Skog visade upp sina kunskapsskogar, skogar som forskare kan bjudas in till för att genomföra olika typer av försök. Efter det följde en rad presentationer om adaptiv skogsskötsel, skogspolitik och de mål som Sverige har för sina skogar för att sedan flytta fokus till hyggesfritt skogsbruk och dess påverkan på biologisk mångfald med specifik inriktning på svampar.

Exkursionens avslutande programpunkt var en paneldiskussion om just hyggesfritt; hur ser nuläget ut idag och vilken riktning ska det ta framöver.

– För att öka kunskaperna om hyggesfritt skogsbruk behövs både forskning och praktisk tillämpning. Det var därför särskilt intressant att se och höra om Holmens kunskapsskogar med hyggesfria demoförsök. På det stora hela var det en trevlig dag med många intressanta avrapporteringar från Future Forests, säger Carl Appelqvist, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen och en av deltagarna vid paneldiskussionen.

– Jag hade en väldigt trevlig dag i de uppländska skogarna. Till vardags jobbar jag med forskningsfinansiering, med fokus främst på bioenergi och hållbarhetsfrågor. Därför tycker jag att det är väldigt intressant att få veta mer om aktuella skogsfrågor, säger Anna Malmström, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Nästa exkursion i augusti

15 augusti arrangerar Future Forests nästa exkursion, denna gång i Gällivare. Fokus för den exkursionen kommer att vara anpassade skogsåtgärder för skapande av funktionella renbetesmarker och ekologisk kompensation.

– Detta år har vi faktiskt två exkursioner, det finns så mycket forskning som vi vill visa upp och det passar bra att göra det i år. Så ta gärna chansen att följa med till Gällivare och ta del av den unika miljö som finns uppe i Norrbotten, uppmanar Emma Holmström.

Future Forests arrangerar exkursion i Gällivare