SLU-nyhet

Kunskap om miljöförändringar – en förutsättning för kloka beslut

Publicerad: 05 juli 2023
Forskningsfartyg för miljövervakning som ligger i en hamn. Foto.

Under årets Almedalsvecka arrangerade SLU seminarier med ett tydligt budskap – miljöanalys och -övervakning är en förutsättning för att uppnå en hållbar förvaltning av våra hav och skogar. Det är ett nödvändigt verktyg för att leva upp till de miljö- och klimatmål som Sverige åtagit sig. Ombord på SLU:s forskningsfartyg R/V Svea diskuterades EU:s ambitioner för skogen och effekten av stärkt områdesskydd längs kusten och ute till havs. Samtalen lockade stor publik såväl på plats i Almedalen som online.

– Vi måste ha bakgrundsanalys och forskning för att kunna ta beslut. Vi behöver gå till botten med förslag innan vi lagstiftar, sa europaparlamentarikern Emma Wiesner under SLU:s första seminarium för veckan om hur den svenska skogen kan komma att påverkas av EU:s förordning om naturrestaurering.

SLU:s miljöanalys förser myndigheter med kunskap och data och fungerar bland annat som underlag för att nå miljö- och hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom vårt arbete kan SLU bidra till att lösa några av de största utmaningarna som vår planet står inför, så som ökande växthusgasutsläpp och förlusten av biologisk mångfald.

Ombord på Svea arrangerades seminarier där det bjöds på nya analyser, debatter och panelsamtal om hur EU:s politik påverkar den svenska skogen respektive rollen av marint områdesskydd för starka fiskbestånd och friska vatten. Dessutom arrangerades ett seminarium om den stora skogskonferensen IUFRO som går av stapeln i Stockholm nästa år med fokus på skogens roll i samhällsutvecklingen.

Ett seminarium hålls med publik på akterdäck på ett fartyg, två kninnor syns på scenen. Foto.

Samtalen lockade stor publik såväl på plats i Almedalen som online. Åhörarna som steg ombord på R/V Svea fick ta plats på akterdäck där ett tält hade rests som skydd för både sol och eventuellt regn. SLU:s rektor Maria Knutson Wedel inledde seminarierna med att berätta om Svea och SLU:s miljöanalys. 

Hur påverkas den svenska skogen av EU:s ambitioner?

Under SLU:s första seminarium i Almedalen presenterades en färsk analys av hur EU:s ambitioner kan påverka den svenska skogen. EU-kommissionen vill skydda skogen genom att restaurera miljöer där statusen bedöms vara dålig. Åtgärder ska genomföras för minst 30 procent av arealen för berörda miljötyper, vilket för svensk del omfattar 16 procent av den produktiva skogsmarksarealen. Vilka följder får det för skogens ekosystemtjänster? Hur påverkas virkesproduktionen och skogens upptag av växthusgaser? Och vad händer med gammelskogen?

Analysen visade att avverkningsnivåerna kan bibehållas med nuvarande skogsbruk, men med restaureringsåtgärder följer en minskning om drygt 10 procent. På längre sikt ökar andelen äldre skog med restaureringsåtgärder, jämfört med dagens skogsbruk. Med dagens skogsbruk klarar vi inte målet för upptag av växthusgaser, men med restaureringsåtgärder ökar upptaget betydligt – målet uppnås med god marginal.

En politikerpanel med regionala och europeiska perspektiv diskuterade analysresultaten. Erik Bergkvist, europaparlamentariker för Socialdemokraterna var en av dem som deltog.

– Skog är inte en EU-fråga, men miljö är det. Hur vet vi att vi är på väg åt rätt håll och att vi uppnår våra mål? Tillräckligt med data är alltid det stora problemet, sa Erik Bergkvist.

Det fanns en konsensus om att Sverige har värdefull datainsamling genom bland annat Riksskogstaxeringen, och det var tydligt att nationell kompetens och lokal kännedom är viktiga resurser för förvaltningen av den svenska skogen.

Se seminariet i efterhand på SLU Play.
Obs! Undertexterna i klippet är autogenererade, därför kan felaktigheter förekomma.

Finns det hopp om havet?

Inom FN och EU har man enats om att skydda 30 procent av världens natur inklusive haven och dess omgivning. 10 procent av dessa ska dessutom vara strikt skyddade, det vill säga inget fiske eller mänsklig påverkan över huvud taget. Det kan vara avgörande för havens biologiska mångfald och de marina livsmiljöerna. Nu ska löftena omsättas i praktiken, och för kloka beslut behövs bra kunskapsunderlag. Det var utgångspunkten för SLU:s seminarium den 29:e juni.

Forskarna Ulf Bergström och Joakim Hjelm presenterade aktuell kunskap om behovet och nyttan av att skydda haven. Även möjliga konsekvenser av att inte skydda haven och vilken kunskap som krävs för att nå miljömålet belystes.

– Fisken är viktig för hela ekosystemet, och forskning visar att områdesskydd kan vara en effektiv åtgärd för att stärka fiskbestånden. Det är dessutom en kostnadseffektiv åtgärd, menar Ulf Bergström.

Riksdagsledamöter från olika partier gav inspel till samtalet i en paneldiskussion. Sammanfattningsvis var de överens om att detta är en högprioriterad fråga, och att bevaka och analysera miljön är A och O för att kunna fatta kloka beslut. 

Seminariet innehöll även en paneldiskussion med intressenter inom den blå ekonomin, och hur de såg på införandet av ett mer omfattande skydd av fisken och miljön i våra havsområden. Alla var rörande överens om att vi behöver återställa havsmiljön. Och för att vi ska lyckas med det behöver förvaltningen utvecklas till att bli ekosystembaserad. 

Se seminariet i efterhand på SLU Play.
Obs! Undertexterna i klippet är autogenererade, därför kan felaktigheter förekomma.

Vill du se seminariet om IUFRO och skogens roll i samhällsutvecklingen? Surfa vidare till SLU Play!
Obs! Undertexterna i klippet är autogenererade, därför kan felaktigheter förekomma.

Fakta:

SLU:s Almedalsvecka

Under veckan fick SLU besök av ett 20-tal politiker med ansvar för miljö- och klimatfrågor varav tre europaparlamentariker. Vi fick även besök av representanter från näringslivet, intresseorganisationer, ungdomsförbund, myndigheter, förvaltare, media samt drygt femtio rektorer från landets lärosäten. Det arrangerades också visningar för beslutsfattare, myndigheter och media, om hur fartyget används i det dagliga arbetet med att bevaka och analysera våra vatten längs Sveriges kuster och ute till havs.

SLU:s miljöanalys

Genom miljöanalysen övervakar SLU naturliga, brukade och bebyggda miljöer i Sverige. På så sätt stödjer vi myndigheter, näringar och interna­tionella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling. Arbetet knyter an till de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen och Sveriges övriga internationella miljösamarbeten.

Läs mer på vår hemsida om miljöanalys.

Nyfiken på mer om vårt forskningsfartyg R/V Svea? Mer att läsa finns på vår hemsida för Svea.


Kontaktinformation