SLU-nyhet

Kommunikatör vill lyfta SLU Skogsskadecentrums arbete

Publicerad: 27 augusti 2023
Theres Svensson, kommunikatör på SLU Skogsskadecentrum

I mitten på augusti påbörjade Theres Svensson sin tjänst som kommunikatör på SLU Skogsskadecentrum. Hon vill nu lyfta centrets viktiga arbete och sprida kunskap om skogsskador.

Theres blir den första kommunikatören att arbeta med SLU Skogsskadecentrum på heltid och vill nu ta ett helhetsgrepp på kommunikationen för att lyfta fram forskning och kunskap inom området.

‒ Det känns otroligt roligt och utmanande att vara delaktig i att utveckla och stärka kommunikationen för SLU Skogsskadecentrum, säger Theres.

Med sin magisterexamen från Umeå Universitet i ryggsäcken och de erfarenheter hon hunnit bygga på tidigare uppdrag hoppas hon kunna bidra med nya perspektiv och ett strategiskt förhållningssätt för kommunikationen.

‒ Skogsskador och universitetsvärlden är för mig nya områden så min första prioritering är att skapa mig en uppfattning om verksamheten, dess behov och hur kommunikationen ser ut idag. Det blir också viktigt att ha dialog med olika medarbetare och samarbetspartners för att förstå utmaningar, förväntningar och möjligheter, säger Theres.

Med fokus på målgrupp och engagemang ska Theres bland annat utveckla en långsiktig kommunikationsstrategi för SLU Skogsskadecentrum, där både interna och externa samarbeten kommer vara centrala.

‒ Det känns jättebra att Theres är på plats. Vi behöver någon som håller ihop kommunikationen och som kan sätta en långsiktig plan för att synliggöra SLU Skogsskadecentrums arbete, säger Jonas Rönnberg föreståndare för SLU Skogsskadecentrum.

Fakta:

SLU Skogsskadecentrum arbetar med att förebygga och övervaka skogsskador orsakade av ett brett spektrum av skadegörare. Centret är virtuellt och samlar SLU:s forskning och miljöanalys kring skogsskador.

Läs mer på hemsidan: SLU Skogsskadecentrum


Kontaktinformation

SLU Skogsskadecentrum

Föreståndare: Jonas Rönnberg
jonas.ronnberg@slu.se; +46 40 41 51 79 eller +46 706 72 76 43

Biträdande föreståndare: Wiebke Neumann Sivertsson
wiebke.neumann@slu.se; +46 90 78 68 117 eller +46 706 34 90 51

Biträdande föreståndare och ansvarig för forskarskolan: Åke Olson
ake.olson@slu.se; +46 18 67 18 76

Kommunikatör: Theres Svensson
Theres Svensson@slu.se; +46 90 78 68 228, +46 765 46 05 96

Administrativ koordinator: Katja Fedrowitz
katja.fedrowitz@slu.se; +46 18 67 21 96