SLU-nyhet

SLU samlar hundratals aktörer från hela världen för hållbara och rättvisa livsmedelssystem

Publicerad: 12 september 2023

Världen står inför stora utmaningar för att nå målen för hållbar utveckling till 2030. Livsmedelssystemens betydelse för att nå målen är central. Konferensen Agri4D är en kreativ mötesplats för aktörer som arbetar för en hållbar framtid och årets tema är: ”Att bygga motståndskraftiga livsmedelssystem i osäkra tider”.

Den 26-28 september äger den digitala konferensen Agri4D 2023 rum. Mer än 600 personer från en rad olika länder är registrerade för att delta. Deltagarna är forskare, politiker, praktiker, finansiärer och andra intressenter. Under tre dagar kan de välja mellan 22 pass och föreläsningar om utveckling av hållbara livsmedelssystem i låginkomstländer.

”För att livsmedelssystemen i världen ska bli mer hållbara och ge tillräcklig och näringsrik mat till alla är stora förändringar oundvikliga. Det behövs ett mer distinkt systemperspektiv där sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer beaktas, med förändring i både produktion och konsumtion – lokalt, nationellt och globalt. Agri4D är en mötesplats för att dela det aktuella kunskapsläget och för att främja nya samarbeten”, säger Ylva Hillbur, vicerektor för internationella relationer, SLU.

Det faktum att rättvisa och hållbara livsmedelssystem är avgörande för människor och planet, visas inte minst av FN:s toppmöte om livsmedelssystem, som hölls den 23 september 2021 och tillkännagavs av FN:s generalsekreterare António Guterres.

Om Agri4D
Agri4D, som står för Agriculture for Development, arrangeras vartannat år av SLU Global och SIANI med stöd av Sida. Konferensen i år sänds digitalt och är öppen för alla att delta i. Konferensen är kostnadsfri.

Läs mer och anmäl dig på konferensens webbsida här.

Fakta:

SLU och livsmedelssystem

Stora delar av SLU:s forskning, utbildning och samverkan är direkt eller indirekt kopplat till livsmedelssystem. SLU deltar aktivt med kunskap för att bidra till hållbara livsmedelssystem.