SLU-nyhet

Fodertillsats för att minska metanutsläpp från kor testas i Sverige

Publicerad: 21 september 2023
Två händer fyllda med korn av korn och vete.

Fungerar en metanhämmande fodertillsats till kor bättre när de får svensk havre med hög fetthalt? Det ska Mohammad Ramins forskarteam på SLU i Umeå ta reda på.

Tillsatsen Bovaer (DSM, Schweiz) med den aktiva substansen 3-nitrooxypropanol är en kommersiell produkt som används av lantbrukare i  Sverige för att minska metanutsläppen från mjölkkor.

Dock har det inte utförts någon studie i Sverige med användning av Bovaer för att se hur stor effekt tillsatsen har med faktiska mätningar av gaser. Mätningar har gjorts i andra länder med andra förhållanden.

Använder SLU:s Basregistrering

- Nu använder vi SLU:s verktyg Basreg för att hantera data. Det är ett nytt databassystem för oss. All data som samlas upp i ladan kan enkelt plockas ut och bearbetas. Vid januari ungefär ska vi ha de första resultaten, säger Petra Fant, medverkande forskare i projektet.

Korna i försöket kommer att få åtta olika dieter. De kommer att testa två energikällor: korn och en högfetthavre som heter Fatima (Lantmännen), två proteinkällor: rapsmjöl och kallpressad rapskaka. Korna kommer också att testa dieterna med eller utan tillsats av Bovaer.

- Tanken är att utvärdera effekterna av fett i kombination med Bovaer på utsläpp av växthusgaser, mjölkens kvalitet och energibalansen hos mjölkkorna, säger Mohammad Ramin.

Svensk havresort

24 mjölkkor av rasen Svensk röd boskap står redo för försöket i Röbäcksdalens forskningsladugård i Umeå. Försöket pågår i fyra månader.

Havresorten Fatima innehåller mellan tio och elva procent fett.

Korn innehåller två till tre procent fett.

Projektet är en fortsättning på Petra Fants forskning som visar att havre minskar metanutsläppen från mjölkkor jämfört med korn.

Petra Fant och Mohammad Ramin i Röbäcksdalens forskningsstall i Umeå.

Forskarna Petra Fant och Mohammad Ramin står i Röbäcksdalens forksningsstall bland kor.