SLU-nyhet

Grönt kulturarv®-sortimentet utökas med nio nya sorter

Publicerad: 26 september 2023
Bild av rosa dahlia 'Farmor Maria'. Foto: Karin Persson

Under 2024 kommer nio nya Grönt kulturarv®-sorter ut på marknaden. Nyheterna består av fyra dahlior, två rosor, två humle och en tulpan. Sorterna är insamlade i Skåne, Öland, Västergötland, Västmanland, Dalarna, Södermanland och Uppland. Det är första gången som dahlior lanseras inom Grönt kulturarv®.

Under varumärket Grönt kulturarv® säljs sorter med en lång och väl dokumenterad odlingshistoria i Sverige. Sorterna har spårats upp vid Programmet för odlad mångfalds, Pom, inventeringar av äldre trädgårdsväxter i Sverige och därefter valts ut att bevaras i Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter, placerad vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

De nya sorterna i 2024 års Grönt kulturarv®-sortiment är:

Dahlior

Dahlia Dahlia x pinnata (Boll-Gruppen) 'Bonny Blue' 

Västmanland, 1930-talet

Denna dahlia går att spåra tillbaka till en gård strax utanför Västerås i Västmanland. Historien berättar om Signe som kom till gården som 14-åring med sina föräldrar. 1930 gifte hon sig med David och med tiden köpte de barndomshemmet. Signes och Davids son Arne, som föddes 1930, berättar att dahlian har blommat ”så länge jag minns”.

Sorten 'Bonny Blue' har blålila, bollformade blommor som kan bli upp 9 cm i diameter, på kalkbladens baksida finns enstaka vita strimmor. Stjälkarna är långa och stabila, kan bli upp till 130 cm höga. Bladverket är mellangrönt.

Dahlia Dahlia x pinnata (Pionblommiga Gruppen) 'Liseberg Röd'

Västergötland, i början av 1900-talet

Denna dahlia kommer från ett äldre par i Huskvarna i Småland. De berättar att dahlian ursprungligen kommer från Lisebergs Landeri i Göteborg, där den ska ha odlats runt förra sekelskiftet.

Sorten 'Liseberg Röd' har mörkt sammetsröda blommor som kan bli 9 cm i diameter, på kalkbladens undersida finns vita strimmor. Blommorna är något nickande. Stjälkarna är långa och mörkt röda, de kan bli upp till 110 cm och behöver bindas upp.

Dahlia Dahlia x pinnata (Kaktusblommiga Gruppen) 'Sonora'

Skåne, 1946

Denna dahlia kommer från Roland som berättar följande ”Dahlian kommer från min farmor (1877-1952), som var bosatt utanför Staffanstorp. Min far har fått med sig rotknölar av dahlian hem till Skånes Fagerhult. Jag kommer ihåg att det alltid var noga med ”Girginerna”. Den är sannolikt minst 70 år gammal.”

Sorten 'Sonora' har stora ljust citrongula blommor, de kan bli upp till 13 cm i diameter. Dahlian har ett kraftigt växtsätt, stjälkarna har stabila gröna blomskaft som kan bli 120 cm höga, men den behöver inte bindas upp. Bladverket är mellangrönt.

Dahlia Dahlia x pinnata (Kaktusblommiga Gruppen) 'Farmor Maria'

Skåne, 1930-talet

Växtintresserade Maria Gran bodde på en bondgård utanför Hörby i Skåne. Där hade hon en härlig trädgård med bland annat denna dahlia. När Maria dog i mitten av 1940-talet, började hennes svärdotter att odla dahlian. Dottern Kerstin har i sin tur fått knölar från sin mor. Marias trädgård finns tyvärr inte kvar, denna dahlia är den enda växten som är bevarad.

Sorten 'Farmor Maria' har blommor som är laxrosa med mörkare streck på baksidan, blommorna kan bli upp till 12 cm i diameter. Dahlian har ett stabilt växtsätt på mörkt röda stjälkar som kan bli upp 120 cm höga, bladverket är mörkgrönt. Knölarna är långsmala och förökar sig lätt.

Rosor

Taggtrådsrosen Rosa x pteragonis 'Kärnan'

Skåne, 1930-talet

Sorten 'Kärnan' är en spektakulär taggtrådsros, namngiven efter fyndplatsen, rosenträdgården vid det kvarvarande tornet efter det medeltida Helsingborgs slott. Rosen är vackrast som solitär där dess tidiga blomning och vackra röda vingade taggar kommer till sin rätt, men kan också användas i buskage eller som friväxande hög häck.

Taggtrådsrosen 'Kärnan' är en buskros med kraftigt och tätt växtsätt med utspärrade till bågböjda grenar och ofta hängande grenspetsar. Sorten blir 2,5 meter hög och nästan lika bred. Taggarna är dels stora och vingade, dels korta och borstlika. De vingade taggarna är upp till 3 cm vid basen och 1,5-2 cm långa. Mycket riklig blomning från slutet av maj till mitten av juni i landets varmaste delar. Vita skålformade enkla blommor med fem kronblad, ett per blomskott. Få nypon, svag till medelstark doft. Troligtvis härdig till zon 6.

Spinosissima-rosen Rosa (Spinosissima-Gruppen) 'Dala-Floda'

Dalarna, 1930-talet

'Dala-Floda' är en mycket odlingsvärd spinosissima-ros som känns igen på sitt låga växtsätt och de fyllda blommorna som länge är bollformade. Rosen återfanns på många platser i Sverige under Rosuppropet och har lokalt kallats ”Nyfäborosen” och ”Silvbergrosen”. Sitt sortnamn fick den av Pom 2021 efter platsen i Gagnefs kommun där den samlades in för bevarande.

Donatorn, Henrik, född 1946, berättar att denna lågväxande fyllda pimpinellros med en lätt fin doft har vuxit vid Masergården, tidigare kallad Spikgården, i hela hans liv.

Spinosissima-rosen 'Dala-Floda' är en buskros som kan bli 0,6-1,2 meter hög. Tätt växtsätt, upprätta till bågböjda grenar med talrika taggar och gråaktigt gröna till mörkgröna blad. Riklig blomning i juni. Blommorna är 3-4 (-5) cm i diameter, fyllda med 20-40 kronblad. Först bollformade, senare skålformade. De vita blommorna har ibland rosa fläckar på kronbladens undersida. Starkt väldoftande av citrus. Nyponskaften är helt eller delvis köttiga och glandelborstiga. Nyponen få, plattrunda, 1,5-2 cm i diameter, glänsande kala och mörkt vinröda till svarta. Frisk och härdig till zon 7-8.

Humle

Humle Humulus lupulus 'Klev'

Uppland, 1600-talet

Bebyggelsenheten Klev ligger i Olandshärad och Alunda socken. År 1642 upprättade lantmätaren Mårten Christiernsson en karta över Klev. Det fanns då 2020 humlestörar i byn. Kartan över Klev från 1642 visar sju hemman och lika många humlegårdar. Humlegårdarna var små med 240 till 350 störar.

Blommar från början av juli i Skåne med tvåkönade blommor samlade i toppställda ax som är påfallande spetsiga. Kronbladen är ljust rosa med fin, djupare rosa teckning inuti. Är steril och bildar inga frön men sprider sig snabbt med underjordiska rotskott. Är välbesökt av nektarsamlande insekter som fjärilar, blomflugor och honungsbin när den blommar.

’Klev’ var en av de sorter som valdes ut som mest odlingsvärd och intressant för uppförökning av Sparrisuppropets projektledare Else-Marie Strese efter att Poms provodlingar av svensk kulturarvshumle vid Julita gård 2018 avslutats. I Nationella genbanken i Alnarp tillhör den de tidiga favoriterna och har vissa år varit den allra första sorter att klättra till toppen av av sin stör. Sorten förökas av Elitplantstationen.

Humle Humulus lupulus 'Gamla Källmon'

Södermanland, 1700-talet

Gården Gamla Källmon låg strax söder om dagens Katrineholm i närheten av Stångsjö. När gården byggdes är okänt, men den finns med på en karta från 1677 I början av 1700-talet fanns där en humlegård med 150 störar.

Sorten ‘Gamla Källmon‘ är en mycket odlingsvärd sort med stora ovala aromatiska kottar som blommar i slutet av juni och mognar redan i början av augusti. Kottarna bildas på korta sidogrenar fördelade på plantans två övre tredjedelar.

Vid provodling i Julita uppmättes mycket hög alfasyra (7,2 viktprocent) och oljehalt (1,08 ml/100g). Provbryggningen gav utmärkt arom och smak som beskrevs som örtig/kryddig.

 ‘Gamla Källmon‘ var en av de sorter som valdes ut som mest odlingsvärd och intressant för uppförökning av Sparrisuppropets projektledare Else-Marie Strese efter att Poms provodlingar av svensk kulturarvshumle vid Julita gård 2018 avslutats. I odlingsförsök har sorten visat sig vara mogna tidigare än alla tidigare sorter som tidigare lanserats under varumärket Grönt kulturarv. Sorten förökas av Elitplantstationen.

Tulpan

Tulpan Tulipa gesneriana 'Södra Öland'

Öland, i början av 1900-talet

Denna typ av tulpan har hittats på flera platser från södra delarna av Öland. De flesta av tulpanerna går att spåra tillbaka till 1930-talet men en kollekt från Färjestaden går att följa till början av 1900-talet. Det är denna som bevaras i Nationella genbanken och finns som Grönt kulturarv®.

Sorten 'Södra Öland' är en vacker enkel senblommande tulpan. Blomman kan bli 7 cm hög och har en svårbestämd färg. Utsidan av kalkbladen är matt plommon-färgade med vitt stråk längst kanten, medan kalkbladens insida är bärnstensfärgad. Ögat är svart/gult som en stjärna. Blomstjälkarna kan bli 50 cm höga och har ett stabilt växtsätt.

Fakta:

Bakgrund

Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom. Pom är ett nationellt program för att bevara den genetiska mångfalden bland de odlade trädgårdsväxterna.

Pom samordnas från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, men är ett nätverk där flera olika organisationer och myndigheter ingår, till exempel friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, Fritidsodlingens Riksorganisation, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet.

Åtta landsomfattande inventeringar

Mellan 2002 och 2010 genomförde Pom åtta olika landsomfattande inventeringar av äldre trädgårdsväxter, bland annat perenner, köksväxter, rosor, krukväxter, frukt och bär. Växterna som lanseras under varumärket Grönt kulturarv® är sådana som inventerats av Pom och därefter valts ut att bevaras i den Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Alnarp.

10-årsjubileum

De första Grönt kulturarv®-sorterna kom ut på marknaden våren 2013. I år firar varumärket Grönt kulturarv® 10 år. Det finns nu drygt och 150 sorter lanserade. Sorterna finns till försäljning i handelsträdgårdar och garden centers.

Varumärket Grönt kulturarv® har tagits fram tillsammans med Elitplantstationen, E-planta ekonomisk förening och LRF Trädgård.


Kontaktinformation

Om Grönt kulturarv®
Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU. E-post: helena.m.persson@slu.se

Dahlior 'Bonny Blue','Liseberg Röd', 'Sonora' och 'Farmor Maria', samt tulpan 'Södra Öland'
Karin Persson, genbankskurator på Nationella genbanken med ansvar för lök- och knölväxter. E-post: karin.persson@slu.se

Rosor 'Dala-Floda' och 'Kärnan' samt humle 'Gamla Källmo' och Klev'
Erik de Vahl, genbankskurator vid Nationella genbanken med ansvar för rosor och fleråriga köksväxter. E-post: erik.de.vahl@slu.se