SLU-nyhet

Naturresursplanering och agritektur i fokus för de nya IDA-grupperna

Publicerad: 20 september 2023
Grönsaksodling på höghustak, foto.

Ansökningen till den nya omgången av Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU stängde innan sommaren. Sex ansökningar inkom och urvalsgruppen fick en delikat uppgift att välja ut två av dessa.

De två beviljade projekten omfattar elva forskare från nio olika institutioner, som representerar tre olika fakulteter och orterna Uppsala, Alnarp och Umeå. Det totala antalet sökande till årets omgång av IDA var 33 forskare från 16 olika institutioner, och alla fyra fakulteter vid SLU var representerade.

De antagna projekten är:

Trade-offs and scale in natural resource management - developing an interdisciplinary adaptable research framework to inform policy-relevant conversations

 • Elisabeth Bolund, Institutionen för akvatiska resurser;
 • Verena Germann, Institutionen för energi och teknik;
 • Adan L Martinez Cruz, Institutionen för skogsekonomi;
 • Mahbubjon Rahmatov, Institutionen för växtförädling;
 • Erik Öckinger, Institutionen för växtekologi.

Food production and food security through agritecture: Interdisciplinary group on rooftop greenhouse technology

 • Marie-Claude Dubois, Institutionen för biosystem och teknologi
 • Karl-Johan Bergstrand, Institutionen för biosystem och teknologi
 • Sara Spendrup, Institutionen för människa och samhälle
 • Tobias Emilsson, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
 • Paul B Becher, Institutionen för växtskyddsbiologi
 • Anders Larsolle, Institutionen för energi och teknik

Arbetet inom IDA 2023-2024 startar i slutet av oktober.

Fakta:

Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU inrättades 2022 och drivs som ett projekt av NJ-fakulteten och SLU Future Food 2022, med syftet att bygga upp en långsiktig organisation för utveckling av mång- och tvärvetenskaplig forskning vid SLU. Inspiration har hämtats från Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet och erfarenhet har också hämtats från Framtidslabbet vid SLU. Målsättningen är att IDA ska leda till att öka intresset för tvärvetenskapligt forskningsarbete vid SLU, stärka förmågan att bearbeta forskningsfrågor ur ett mång- och tvärdisciplinärt perspektiv samt underlätta för samarbeten mellan SLUs olika institutioner inom ramen för satsningar på mång- och tvärvetenskap. Den framtida utvecklingen av IDA sker i dialog med SLU:s övriga framtidsplattformar och SLU Global.

NJ-fakultetens strategi för 2021-2025 anger att tvärvetenskapliga förhållningssätt ska vara en del av arbetet att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Strategin slår fast att fakulteten ska "stärka förmågan att bearbeta forskningsfrågor ur ett tvär- och mångdisciplinärt perspektiv" och "underlätta för samarbeten mellan olika institutioner inom ramen för satsningar på tvär- och mångvetenskap".

SLU Future Food är en plattform som stimulerar och utvecklar tvärdisciplinär forskning och samverkan för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara livsmedelssystem.

Relaterade sidor: