SLU-nyhet

"Näringsläckaget kan både öka och minska med olika bioekonomiska scenarier"

Publicerad: 20 september 2023
Nysådd gröda på åkermark. Foto.

Framtidens grödfördelning kommer ha stor påverkan på läckaget av kväve och fosfor från jordbruksmark. Det framgår av en ny studie där olika scenarier för framtidens jordbruk har undersökts.

Jordbruket kan utvecklas på många olika sätt i framtiden. Hur kommer det påverka läckaget av kväve och fosfor från jordbruksmarken? Det undersöks i en ny vetenskaplig artikel i Catena. 

Studien använder NLeCCS- och ANLeC-modellerna för att beräkna läckaget. Slutsatsen är att grödfördelningen har en stor påverkan på näringsämnesläckaget. 

Beräkningarna är gjorda av Kristina Mårtensson, Holger Johnsson och Katarina Kyllmar vid institutionen för mark och miljö. 

Greppa näringen har sammanfattat resultatet från artikeln på svenska i sin nyhet "Näringsläckaget kan både öka och minska med olika bioekonomiska scenarier"


Kontaktinformation