SLU-nyhet

Nytt rekord för poppel

Publicerad: 11 september 2023
Henrik Böhlenius

Första generationen poppel växte överraskande bra och den andra ännu bättre. Dessutom är återföryngringen gratis.

Våren 1991 planterades 32 hektar medelgod åkermark med sticklingar av den klassiska poppelklonen OP42.
Redan efter 14 år avverkades beståndet. Det blev en lysande affär för markägarna i Sångletorp, några mil från Lund.
Medeltillväxten var 27,6 kubikmeter per hektar och år, inklusive grenar och toppar. Allt såldes som massaved och energi.

EFTER avverkning återstod frågan hur man skulle gå vidare. Poppel har egenskapen att skjuta väldigt många stubbskott. I vad mån de skulle utvecklas till riktiga träd var osäkert.

– Vi fick kontakt med markägaren när han efter sju år planerade att gallra beståndet, men det fanns ingen kunskap om hur det borde göras. Därför anlade vi ett gallringsförsök och idag är vi betydligt klokare, berättar poppelforskare Henrik Böhlenius.

FÖRSTA året efter avverkingen var det uppåt ett 50-tal meterhöga skott per stubbe.
Efter sju år, när försöket inleddes, var det i genomsnitt 7 skott med en diameter på minst 4 centimeter. Däribland, trots allt, en del rotskott.

FORSKARNA delade in försöket i fyra block.
1) En orörd yta med 6 000 stammar per hektar.
2) Lätt gallring till 3 000 stammar per hektar.
3) Medelhård gallring där man lämnade ett skott per stubbe, vilket innebar 1 100 stammar per hektar.
4) Hård gallring till 550 stammar per hektar.

Läs hela nyhetsbrevet som PDF


Kontaktinformation