SLU-nyhet

Samband mellan väder och skördar skiljer sig mellan grödor och län

Publicerad: 18 september 2023
översvämmad åkermark

Färska forskningsresultat visar att det finns skillnader i känslighet för vädervariationer och extremväder mellan grödor och olika län. Sådan typ av kunskap om hur skördar påverkas av varierande och extremt väder är viktig för att kunna utveckla klimatanpassningsåtgärder för våra odlingssystem.

I en nyligen publicerad studie undersöktes sambanden mellan vädervariationer och skördeavvikelser för de vanligaste jordbruksgrödorna i Sverige.

-År med extremt väder under sommaren, det vill säga torka, värmeböljor eller vattenöverskott, resulterade i de största negativa skördeavvikelserna, enligt vår studie. Vi såg även att vårsådda grödor påverkades mer negativt av extremväder jämfört med höstsådda grödor, berättar doktoranden Hanna Sjulgård, studiens huvudförfattare.

Dessutom visade resultaten att effekterna av väderförhållanden på skördeavvikelser skilde sig åt mellan olika län. I norra Sverige var skörden mer känslig för vattenöverskott, medan effekterna av torka var mer uttalade i södra Sverige. På samma sätt gynnade ökade sommartemperaturer skördarna i norra Sverige men hade en negativ inverkan på skördarna i södra delen av landet.

-Ökad kunskap om dessa skillnader kan användas av bland annat beslutsfattare för att identifiera väderkänsliga län och grödor i Sverige. Kunskapen kan också användas som underlag för utveckling av regionala jordbruksprogram och stöd till klimatanpassningsstrategier, avslutar Hanna Sjulgård.

Läs studien ”Relationships between weather and yield anomalies vary with crop type and latitude in Sweden”


Kontaktinformation

Hanna Sjulgård
Doktorand vid institutionen för mark och miljö
+4618672438, +46733519495
hanna.sjulgard@slu.se