SLU-nyhet

Stort EU-projekt ska bidra till framtidens hållbara vattenkraft

Publicerad: 29 september 2023
Vattendrag.

Vattenkraft är en viktig förnyelsebar energikälla i övergången från fossila bränslen. Men för att minska dess negativa miljöpåverkan och säkra elproduktionen i ett föränderligt klimat behövs kunskap. I ett omfattande EU-projekt ska forskare från Sverige och Finland tvärvetenskapligt studera vattenkraftens förutsättningar och effekter och utveckla scenarier som kan bidra till framtidens hållbara vattenkraftslösningar.

I den stora samhällsomställning till förnyelsebar energiproduktion som just nu sker spelar vattenkraften en viktig roll. Men vattenkraften har negativ påverkan på ekosystem och arter i vattendrag och intilliggande landområden som måste mildras. För att komplicera ekvationen ytterligare så förväntas klimatförändringar påverka både tillgången på vatten och efterfrågan på elektricitet, och extrema händelser som torka och översvämningar förväntas bli vanligare.

I ett samarbete med forskare från olika discipliner ska nu detta komplexa samspel analyseras och förslag till möjliga lösningar tas fram.

– Denna kunskap är brådskande för att vi ska kunna möta både klimat- och miljömål och säkerställa att de inte motverkar varandra, säger Navinder Singh, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Tvärvetenskapligt projekt

I norra Sverige och Finland finns Skandinaviens största floder och den mesta vattenkraften. Det är också där forskningen kommer att göras, närmare bestämt i i Ume älv, Lule älv och i de finländska älvarna Oulujoki och Kemijoki.

Projektet är tvärvetenskapligt där sociala, hydrologiska, ekologiska och klimatmässiga perspektiv integreras i analyserna. Angreppssättet syftar till att integrera olika perspektiv och deras påverkan på framtida biologisk mångfald samt att bedöma acceptansen av vattenkraft som en källa till ren förnybar energi för framtiden.

Navinder Singh och hans kollegor på Sveriges lantbruksuniversitet leder den ekologiska forskningen i projektet. De kommer bland annat att följa och utvärdera hur viktiga livsmiljöer för både vatten- och landlevande djur påverkas av säsongsmässiga förändringar i reglerade älvar och ta fram scenarier för vilka effekter ett förändrat klimat kan ha för detta.

– Vi kommer att undersöka biodiversiteten i vatten och angränsande landområden med flera avancerade metoder och med hjälp av modeller ta fram framtidsscenarier som kan hjälpa oss identifiera möjliga åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan, säger Navinder Singh.

 

Navinder Singh ute i fält.

Navinder Singh.
(Klicka för högupplöst bild.)

Fakta:

Projektet “RE-HYDRO, Rethinking Hydropower Management: Safeguarding Biodiversity while improving Climate Adaptation” är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), University of Oulu och Luleå tekniska universitet.

Projektet pågår: 2023-02-01 – 2026-01-31

Finansiär:

Logotyp Interreg Aurora.