SLU-nyhet

Utlysningen “Fostering agroecology at farm and landscape levels” är öppen

Publicerad: 28 februari 2024
Landskap med mindre åkrar och skog, gärdesgård och ensilagebalar i bakgrunden. Röd lada sticker fram till vänster.

Formas utlyser 25 miljoner kronor så att aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella forsknings- och innovationsprojekt inom det nya europeiska partnerskapsprogrammet Accelerating farming systems transition: Agroecology living labs and research infrastructure – AGROECOLOGY inom Horisont Europa. Flera träffar är planerade de kommande två veckorna för dig som vill veta mer om hur utlysningen är upplagd och för dig som söker samarbetspartners finns ett verktyg som kan vara till hjälp.

Syftet med utlysningen är att ge stöd till transnationella forsknings- och/eller innovationsprojekt som bidrar till att öka takten av omställningen till ett mer motståndskraftigt, klimatanpassat, produktivt, välmående och platsanpassat jordbrukssystem. 35 finansiärer från 22 europeiska länder ingår i utlysningen som har en sammanlagd budget på drygt 30 miljoner euro.

Utlysningen välkomnar forskare, företag, civilsamhället och andra intressenter att söka medel som kan bidra i omställningen till ett hållbart jordbrukssystem. Den avser att stödja en stor bredd av vetenskapliga discipliner och välkomnar tvärvetenskapliga angreppssätt. Ett tydligt mål för utlysningen är också att engagera andra typer av aktörer som lantbrukare, rådgivningstjänster, jordbruksföretag, konsumenter och det civila samhället samt lokala och regionala myndigheter, samt att ta hänsyn till användarnas behov när projektets mål identifieras.

Tre träffar inom kort

Utlysningens inriktning samt praktiska råd kommer att presenteras på ett webbinarium den 5 mars kl.10:00 - 13:00. Mer information samt möjlighet till anmälan finns på utlysningens webbplats. Där finns också en så kallad partnering tool för dig som söker samarbetspartners.

Epok och Formas bjuder in till ett digitalt frukostmöte 11 mars 8:30-9:30 där du kan ställa frågor direkt till Formas. Det finns också möjlighet att diskutera vad Living labs kan vara i en svensk kontext (utifrån partnerskapets definition) och om tiden räcker till finns möjlighet att få kontakt med andra som är intresserade av att söka. Du behöver inte anmäla dig utan ansluter bara via zoom-länken nedan.

Formas presentation från webbinariet

TP Organics bjuder in till ett webbinarium för medlemmar den 13 mars 10:00-12:00. Där får man veta mer om tekniska frågor, behörighetsregler, inlämningsplattformen, administrativa frågor med mera. Läs mer och anmäl dig på TP Orgaincs webbplats. Som SLU-forskare kan du delta via Epoks medlemskap i TP Organics.

Viktiga datum

Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess. En kortfattad ansökan lämnas in i steg 1 senast kl. 14.00 CEST den 26 april 2024. Om projektet godkänns i steg 1 bjuds projektet in till att lämna in en fullständig ansökan i steg 2 senast kl. 14.00 CEST den 19 september 2024.

Läs mer om utlysningen på Formas webbplats


Kontaktinformation