SLU-nyhet

Värdefulla insikter kring tvärvetenskapliga arbetssätt ledde till vetenskaplig artikel

Publicerad: 16 februari 2024
En grupp forskare på fältbesök.

Multifunktionella landskap stod i fokus för en av de två tematiska grupperna som fördjupat sig i tvärvetenskapliga arbetssätt under inom Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU. Gruppen har nu fått en vetenskaplig artikel publicerad som baseras på deras gemensamma arbete och erfarenheter.

Multifunktionella landskap är landskap som tjänar flera syften eller ändamål samtidigt, såsom att tillhandahålla ekosystemtjänster som mat och rent vatten, stödja biodiversitet, erbjuda rekreation och samtidigt beakta behoven hos dem som bor och arbetar där. När efterfrågan ökar på olika tjänster från samma landskap krävs också strategier för att på ett hållbart sätt möta de olika behoven. Det är ofta en så stor utmaning att ett enskilt forskningsområde inte kan hantera det ensamt – det krävs tvärvetenskapligt samarbete mellan många olika discipliner. Men hur åstadkommer man ett framgångsrikt tvärvetenskapligt samarbete?

Forskarna Hanna Fors, Anna Berlin, Uliana Gottlieb, Mari Kågström, James Weldon och Jasmine Zhang samarbetade inom första omgången av Interdisciplinary Academy (IDA) 2022-2023 där de fördjupade sig inom tvärvetenskap genom att ta sig an multifunktionella landskap. Nu har de sammanfattat sina erfarenheter i artikeln Interdisciplinary insights into navigating the maze of landscape multifunctionality i tidskriften People and Nature. 

De sex deltagarna i gruppen kom alla från olika institutioner och ämnesbakgrunder när de sökte till IDA, och hade aldrig arbetat tillsammans tidigare. En av utmaningarna när de började samarbetet var att hitta sätt att visa den egna kunskapen för varandra för att förstå varandras fält, ge alla utrymme och låta de olika perspektiven bilda något gemensamt. Processen och erfarenheterna har de tidigare beskrivit i en debattartikel i tidningen Universitetsläraren, där de ville inspirera andra forskare att våga utforska tvärvetenskapliga arbetssätt på djupet.

Artikeln i Nature and People beskriver ett verktyg för analysstöd som de skapade under sitt gemensamma arbete med tvärvetenskap och multifunktionella landskap. Verktyget baseras på en uppsättning nyckelfrågor som ska främja reflektion och eftertänksamhet. Genom att anta ett helhetsgrepp och ta hänsyn till behoven hos alla som använder ett landskap kan vi maximera potentialen i multifunktionella landskap, skriver forskarna. Detta kan leda till mer hållbar och resilient markanvändning som gynnar både människor och miljö.

Läs mer

Nyhet från SLU: Entusiastiskt samarbete över gränserna

Nyhet från SLU: Kreativa metoder för djupare förståelse och bättre samarbete

Så underlättas tvärvetenskapligt samarbete. Artikel i tidningen Universitetsläraren i september 2023. Författare Mari Kågström, Anna Berlin, Hanna Fors, Uliana Gottleib, James Weldon och Jasmine Zhang.

Interdisciplinary insights into navigating the maze of landscape multifunctionality. People and Nature, februari 2024. Författare Hanna Fors, Anna Berlin, Uliana Gottlieb, Mari Kågström, James Weldon och Jasmine Zhang.

Plain Language Summary: Researchers from different areas of science must work together for sustainable landscapes that serve many purposes.

Fakta:

Interdisciplinary Academy (IDA) är en tvärvetenskaplig satsning vid SLU som syftar till att stärka den tvärvetenskapliga kompetensen vid hela universitetet. Satsningen finansieras av NJ-fakulteten och SLU Future Food.

Läs mer på www.slu.se/ida