SLU-nyhet

Ny publikation om bete i norra Sverige

Publicerad: 09 februari 2024
Betande kor i en hage med blå himmel och grönt gräs. Foto.

Ny vetenskaplig artikel om en betesenkät som genomförts i norra Sverige inom Grazing Living Lab, Nod Norr. 

Artikeln handlar om en enkätstudie som genomfördes på 302 svenska mjölkgårdar för att identifiera strategier för betesdrift och skötsel av betet och även vilka utmaningar man ser med betesdrift i norra Sverige. Den vanligaste betesstrategin på alla mjölkgårdar var kontinuerligt bete (59 %) följt av växelbete (45 %), medan ekologiska mjölkgårdar i första hand använde växelbete (69 %). De största utmaningarna som rapporterades för betande mjölkkor på tillfälliga gräsmarker på konventionella gårdar var trampskador och säsongsvariationer i grästillväxten, medan för ekologiska mjölkbönder var den primära utmaningen ogräsbekämpning. 

Författare: Anna-Karin Karlsson, Sophie Julie Krizsan & Nilla Nilsdotter-Linde.

Läs artikeln

 

 

Relaterade sidor: