SLU-nyhet

Problem med DISA-materialet

Publicerad: 15 februari 2024

Det internetbaserade utbildningsmaterialet, DISA - Djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning, som finns tillgängligt på SCAW:s hemsida har lidit av en del problem den senaste tiden.

Efter att DISA-materialet migrerats mellan olika servrar (vilket var nödvändigt) så har tyvärr en del problem uppstått. Många av dessa har vi lyckats lösa, men vissa kvarstår. Det handlar bland annat om att ett antal filmsnuttar inte visas som de ska, och om att flera av självtesterna inte fungerar.

DISA-materialet ligger på en mer än 10 år gammal plattform och det är därför svårt med underhåll. Uppdateringar har kunnat göras tidigare, t.ex. i samband med att nya djurskyddslagen kom 2018, och tillägg av nya djurslag såsom fisk och alpacka, men mer behövs. För att framtidssäkra materialet har vi nu beslutat att allt ska läggas över på SLU:s lärplattform Canvas, som används för annan intern och extern utbildning både vid SLU och många andra universitet och där möjligheten till utveckling och uppdatering av materialet är bättre. I samband med detta kommer vi förhoppningsvis att kunna få ordning på både filmer och självtester också.

Vi kan inte i dagsläget säga när detta arbete kommer att vara genomfört. SLU och SCAW har inget formellt uppdrag att tillhandahålla DISA-materialet och får inte heller någon ekonomisk ersättning för att göra det. Vi anser dock att materialet fyller en viktig funktion, och vill att det ska fortsätta att vara både öppet tillgängligt och gratis. Beroende på vilka finansieringsmöjligheter vi kan finna så kan arbetet gå snabbare eller ta lite längre tid.

Vad gäller frågor kring de kompetensbevis-kurser som baseras på eller på annat sätt använder DISA-materialet hänvisar vi till de av Jordbruksverket godkända kursgivarna.


Kontaktinformation

scaw@slu.se