SLU-nyhet

Nya medel till nationell dataplattform för delning av lantbruksdata

Publicerad: 26 mars 2024

Nu tas nästa steg i arbetet med en säker och effektiv delning av lantbruksdata. Jordbruksverket ger ytterligare 70 miljoner till Agronod för att bygga klart en nationell dataplattform för lantbruksdata. SLU är en av de samverkande aktörerna i projektet.

Dataplattformen ska skapa nytta för primärproduktionen och bidra till lantbrukets utveckling, innovationskraft och klimatomställning.

Forskare från SLU kommer fortsatt att vara engagerade i arbetet med att utveckla hur biologisk mångfald och åkermarkens kolförråd kan värderas på gårdsnivå med klimatverktyget Agrosfär. Katarina Kyllmar, koordinator för program Jordbrukslandskap inom SLU:s miljöanalys är en av dem.

– Att jobba med Agronod har gett mig insikt i att näringens och företagens behov av att redovisa klimateffekter i praktiken förutsätter samma data och modeller som myndigheterna använder för att rapportera Sveriges klimatarbete. Skillnaden är att behovet av data är mycket större för den enskilda gården än nationell rapportering. Det blir ett spännande nästa steg att hitta en framkomlig väg när data är begränsade, säger Katarina Kyllmar.

Se länkar till pressmeddelanden från Jordbruksverket och Agronod i faktarutan nedan för kontakt med medels- och projektansvariga.

Fakta:

Agronod är ett bolag som samägs av LRF, Lantmännen, Hushållningssällskapet, Växa, HKScan och Arla Sverige. Bolaget ska tillsammans med projektets samverkande aktörer bygga klart en infrastruktur, en plattform, som möjliggör delning av lantbruksdata på ett effektivt och säkert sätt. Målet är att svenska lantbruk genom att dela data ska kunna blir mer miljömässigt hållbara och mer lönsamma.

Projektets samverkande aktörer: Hushållningssällskapet, Sveriges lantbruksuniversitet, LRF,  Dataväxt, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel, Väderstad, Växa, Lantmännen, HKScan, Statens veterinärmedicinska anstalt, Arla Sverige och Agronod.

Stödet för att bygga dataplattformen är en del av resultatet från ett tidigare regeringsuppdrag som Jordbruksverket genomfört, ”Datainfrastruktur för lantbruket”. Den totala kostnaden för att bygga och etablera dataplattformen uppskattar Jordbruksverket till 150 miljoner kronor. Statlig finansiering utgör 120 miljoner kronor och resterande finansieras privat.

Pressmeddelande från Jordbruksverket: Många nyttor med effektiv och säker delning av lantbruksdata

Pressmeddelande från Agronod: Agronod får fortsatt finansiering från Jordbruksverket.


Kontaktinformation

Katarina Kyllmar
Forskare
Institutionen för mark och miljö
katarina.kyllmar@slu.se
018-672597

Anders Glimskär, forskare FLK
Institutionen för ekologi, SLU
anders.glimskar@slu.se, 018-67 22 20, 076-821 96 70