SLU-nyhet

Hållbara byggnadsmaterial i fokus

Publicerad: 11 april 2024
Ett kostall med bärande konstruktion av limträ

Byggsektorn står för 22% av Sveriges totala utsläpp av växthusgas. Välbeprövade material, som under lång tid varit förknippade med byggnadsvård, har nu blivit intressanta även för industriellt byggande som ett sätt att binda koldioxid och minska klimatavtryck.

Konferensen Lantbygg, som anordnades den 4 april 2024, hade syfte att belysa egenskaper hos biobaserade byggmaterial och föra en diskussion om hur material så som trä, hampa, lin, fårull, vass, halm och lera kan användas industriellt.

– Det fina med biobaserade material är att de har så många goda egenskaper också utöver att vara klimatvänliga, konstaterade arkitekten Maria Block i sitt föredrag. Det handlar om material som ger en bra teknisk prestanda för hushälsa, energieffektivitet, brandsäkerhet och ljuddämpning.

Lantbruksbyggnader och industribyggnader framfördes på konferensen som ett exempel där ett materialbyte kan göra stor skillnad. De flesta av dessa byggnader tar upp en stor markyta och är byggda av betong och stål. En liknande konstruktion i hållbara material skulle kunna bestå av limträ och hampakalk.  

Hampans mångsidighet gör att den kan användas för hampafiberisolering, hampakalk, skivmaterial, golvmaterial, vilket deltagarna på konferensen fick se många spännande exempel på. Produkter i standardiserade måttenheter, som nu finns på marknaden, underlättar för industrin.

Ett annat biobaserat material, som presenterades utifrån användningsområdet isolering, är lin. Linet utgör också basen i linoljefärg, som fått ett uppsving de senaste åren. Linoljefärgen är ett plastfritt alternativ som har trävårdande egenskaper och fungerar att måla på nästan alla material.

För att avgöra om ett material verkligen är hållbart behöver materialets livslängd tas med i beräkningen. Går det att montera flera gånger? Är materialet naturligt nedbrytbart? Som styrmedel för att minska klimatbelastning i offentliga byggprojekt fick deltagarna exempel på livscykelanalyser och klimatbudget, som tar ett helhetsgrepp över utsläpp över ett längre tidsperspektiv.

Bland de hinder som lyfts under dagen är avsaknad av regelverk, eller att regelverk inte är tillräckligt specifika. Det är också en lång tidshorisont att se hur ett nytt material fungerar och för att våga pröva. Det finns en risk att försäkringen inte täcker om nya metoder och material används. Produkter måste kunna produceras i volym och ed jämn kvalitet.

– Vi bjöd in en blandad skara aktörer, allt från lantbrukare som producerar råmaterial, producenter av byggmaterial, handlare, arkitekter och byggföretag samt offentlig sektor, säger projektledare György Ängelkott Bocz, institutionen för biosystem och teknologi vid SLU. Det behövs återkommande evenemang där vi har möjlighet att diskutera gränsöverskridande och många deltagare framförde en önskan om en repris. Vi hoppas kunna återkomma med konferensen igen nästa år, avslutar György Ängelkott Bocz.

Konferensen arrangerades av institutionen för biosystem och teknologi i samarbete med  SLU Partnerskap Alnarp och Hållbart Byggande i Syd.

Fakta:

Program

Konferensen Lantbygg - industriella, förnyelsebara, hållbara byggmaterial från lantbruket och landet, 4 april 2024, Alnarp

09.15-09.30, Välkommen
György Ängelkott Bocz, institutionen för biosystem och teknologi, SLU

09.30-10.00, Lantbruksbaserade byggmaterial i en värld med klimatförändringar: Det teoretiska ramverket
Marie-Claude Dubois, institutionen för biosystem och teknologi, SLU

10.00-10.30, Hampa som byggnadsmaterial
Paulien Strandberg-de Bruijn, Avd. Byggnadsmaterial LTH, Lunds universitet

10.30-11.00, Fika

11.00-11.30, Lantbrukets byggmaterial från ett sunda hus- och hållbarhetsperspektiv
Maria Block, Blockark AB

11.30-12.00, Byggmaterial från lantbruket – den offentliga sektorns synvinkel
Andreas Eggertsen Teder, Hållbarhetsstrateg, Malmö Stad

12.00-13.00, Lunch

13.00-13.30, Industriell tillverkning och användning av hampabaserad fiberisolering
Naib Woldemariam, Ekolution

13.30-14.00, Linoljebaserade,hållbara färgprodukter – producenten & handlarens perspektiv
Gunnar Ottosson, Ottossons Färgmakeri

14.00-14.30, Vass, halm och strö – förnyelsebara byggmaterial från lantbruket
Adam Ooms, Adam Ooms Vass och Halmtak

14.30-15.00, Material från lantbruket – regelverk och policy
Boverket

15.00-15.30, Fika

15.30-16.30, Workshop: Lantbrukets byggmaterial - för och nackdelar; hinder och möjligheter

16.30-17.00, Slutdiskussion/Panelsamtal