SLU-nyhet

Intensivt jordbruk ger mindre tillförlitlig ogräsbekämpning från fröätare

Publicerad: 17 april 2024
Maskrosor i ett jordbruksfält. Foto.

För att öka produktiviteten är jordbruket ofta beroende av intensiv användning av kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel. I en ny studie visar forskare att ett intensivt jordbruk gör att man riskerar att förlora stabil tillgång på viktiga ekosystemtjänster som predation av ogräsfrö.

Jordbruket blir mer intensivt över hela världen med hjälp av nya bekämpningsmedel och konstgödsel. Samtidigt minskar arternas mångfald i fältet och landskapet blir enklare. De här störningarna leder till en förlust av biologisk mångfald, mindre pollinering och biologisk bekämpning av skadedjur på fälten.

Man kan förvänta sig att i ett fält med hög biologisk mångfald kan en förlorad art ersättas av andra arter som kan leverera samma funktion i ekosystemet. Det kallas för funktionell redundans.

Hur påverkas ogräsfröpredation av störningar?

Vi vet dock inte hur jordbruksintensiteten påverkar den funktionella redundansen och hur det knyter an till stabiliteten i ekosystemets funktioner. Därför har SLU-forskare, tillsammans med kollegor från andra delar av Europa, undersökt hur funktionell redundans av ogräsfröpredation påverkas av jordbruksintensitet och landskapsförenkling. Predation av ogräsfrön av frörovdjur som jordlöpare är en ekosystemfunktion som bidrar till biologisk ogräsbekämpning.

– Vi undersökte förekomsten av jordlöpare och kombinerade det med molekylära data från jordlöparnas maginnehåll för att uppskatta den funktionella redundansen av fröpredation. Att analysera jordlöparnas diet är ett kraftfullt verktyg för att ta reda på vad deras roll är i ekosystemet säger Eirini Douti, en av forskarna bakom studien.

Intensivt jordbruk minskade ogräsfröpredation

Den funktionella redundansen av predation av ogräsfrö räknades sedan ut för 65 ogrässläkten på 60 fält i Frankrike, Österrike, Tjeckien och Sverige.  

– Vi såg att  ökade jordbruksinsatser, mätt som antalet besök till ett fält för att exempelvis behandla med ogräsmedel eller plöja, och minskad mångfald i växtföljden minskade den funktionella redundansen av ogräsfröpredation. Ett enklare landskap gav ingen effekt i den här studien, säger Mattias Jonsson, en annan forskare bakom studien.

– Ekosystemfunktioner är känsliga för störningar i intensivt brukade jordbrukssystem. Våra resultat visar hur viktigt det är att bevara den biologisk mångfalden för att ha kvar motståndskraften och de medföljande ekosystemtjänsterna i jordbruket, avslutar Eirini.


Kontaktinformation

eirini.daouti@slu.se, 018-67 20 49