SLU-nyhet

Biogas en viktig pusselbit i ett hållbart livsmedelssystem

Publicerad: 16 april 2024
Biogasanläggning. I förgrunden blommande gult rapsfält, i bakgrunden blå himmel och vindkraftverk. Foto.

Biogas kan spela en stor och viktig roll i ett hållbart och fossilfritt livsmedelssystem, genom att öka tillgången på fossilfri energi, drivmedel och biogödsel. Sverige har stor potential att öka den inhemska produktionen av biogas utan att konkurrera med matproduktionen. En ny policy brief från SLU Future Food vill lyfta biogasens roll i ett hållbart livsmedelssystem.

Författarna till policy briefen är sju forskare vid SLU och Linköpings universitet, som alla ingår i Biogas Solutions Research Center (BSRC), ett nationellt kompetenscentrum för biogasforskning. I policy briefen ger forskarna åtta rekommendationer på åtgärder som skulle kunna stärka svensk produktion av biogas och biogödsel. Samtidigt betonar de behovet av tvärsektoriell samordning.

– Biogasens potential att möta flertalet av de utmaningar som vårt samhälle står inför idag både när det kommer till klimat och hållbarhet men även ökad självförsörjning pekar på behovet att väsentligt öka den inhemska produktionen. Det finns en stark vilja och förmåga inom näringsliv och akademi att öka Sveriges produktion men för att det ska realiseras krävs långsiktiga spelregler, tydligare och enklare processer och samordning, säger Maria Westerholm, forskare vid SLU och huvudförfattare till policy briefen.

Stor potential och många nyttor

Sverige har stor potential att öka den inhemska produktionen av biogas. Idag produceras 2,3 TWh svensk biogas men genom ökad sortering av livsmedelsavfall och utnyttjande av organiska avfallsströmmar som inte används idag skulle Sveriges biogasproduktion kunna öka till 7-10 TWh inom bara några år. Utbyggnad av biogasproduktionssystemen ger i förlängningen ytterligare nyttor, som stärkt energi- och matsäkerhet i händelse av kris och beredskap, regionalekonomisk utveckling, fler gröna jobb och renare miljö. Med ambitionen att minska beroendet av utländsk fossilgas ökar nu många europeiska länder sin biogasproduktion.

I Sverige finns en stark vilja inom näringsliv och akademi att ta täten mot en rejält ökad och hållbar biogasproduktion. För att fortsätta gynna utbyggnaden av svensk biogas krävs emellertid långsiktiga spelregler och en tvärsektoriell samordning. Trots många uppenbara fördelar hämmas idag utvecklingen av biogassystemet av att dess olika värden och positiva effekter faller inom olika samhällssektorer och politikområden, bland andra inom klimat, miljö och energi, matförsörjning och jordbruksfrågor, skriver författarna.

Ladda ner policy brief från SLU Future Food: Biogas stärker och tryggar hållbar svensk energi- och matproduktion

Webbinarium den 8 maj

SLU Future Food bjuder också in till ett webbinarium den 8 maj, där biogasens roll i ett hållbart livsmedelssystem kommer att diskuteras på ett webbinarium med utgångspunkt från rekommendationerna i policy briefen tillsammans med forskare, biogasproducenter och företrädare för myndigheter och regioner. Läs mer

Fakta:

SLU Future Food är en framtidsplattform vid SLU som arbetar för ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem genom att stimulera tvärvetenskapliga och tvärsektoriella samarbeten, kommunicera vetenskapligt underbyggd kunskap och identifiera nyckelfrågor. Plattformen arbetar med komplexa hållbarhetsutmaningar med framtidsperspektiv och söker ny kunskap och nya lösningar över ämnesgränser tillsammans med näringsliv, myndigheter och andra sektorer.

Fler policy briefs från SLU Future Food