SLU-nyhet

Prisbelönad Science-artikel om tamhästens spridning i USA

Publicerad: 16 april 2024
Gruppfoto från utdelningen av Newcomb Cleveland Prize

Hästen är central för många ursprungsbefolkningar i sydvästra USA och Stora slätterna. Men när och hur hästen blev en del av deras kultur har varit omtvistat. En tvärvetenskaplig artikel om denna fråga har nu belönats med AAAS Newcomb Cleveland Prize – ett pris som går till en enastående artikel i tidskriften Science. Studien visar att hästar spreds snabbt från söder till norra Klippiga bergen och centrala slätter redan under första hälften av 1600-talet, och var djupt integrerade i ursprungsbefolkningens samhällen vid den europeiska kolonisationen på 1700-talet.

Bakom studien står en tvärvetenskapligt sammansatt grupp bestående av 87 forskare som representerar ämnen från etnovetenskap och arkeologi till det senaste inom genomik. Bland de tongivande forskarna i studien finns etnohistorikern Yvette Running Horse Collin från Lakotafolket, hästgenetikern Ludovic Orlando från CAGT, Centrum för antropobiologi och genomik i Toulouse, och arkeologen William Taylor från Naturhistoriska museet vid University of Colorado. SLU:s bidrag till studien gjordes av hästgenetikerna Marina Solé och Gabriella Lindgren.

Även om hästen har sitt ursprung i Amerika, dog de ut där för tusentals år sedan, och västerländska forskare trodde att de inte strövade omkring på Stora slätterna eller nådde Klippiga bergen igen förrän européer koloniserade dessa regioner på 1700-talet. Den historien stod i konflikt med ursprungsbefolkningens vetenskap och muntliga traditioner – och nu alltså även med de kombinerade bevis som förs fram i den prisbelönta studien.

Den reviderade bilden av hur hästar korsade den nordamerikanska kontinenten började med åldersbestämning av lämningar av hästben. Vid denna datering hittades ben från 1500- och 1600-talen, före koloniseringen av sydvästra Nordamerika.

Genetisk information som utvanns från benen berättade en liknande historia – att hästarna från 1500- och 1600-talet hade sitt ursprung i Spanien, varifrån de återinfördes till Amerika när spanjorerna anlände till Mexiko i början av 1500-talet. Men hästarna spred sig norrut innan spanjorerna eller andra européer gjorde det, och på vissa ben fanns tecken som tyder på att djuret inte var en vildhäst, utan bodde med regionens folk.

Arkeologiska och moderna nordamerikanska hästar visade sig ha en stark genetisk koppling till den iberiska halvön, med senare inflöde från brittiska källor. Någon nära koppling till de hästar som fanns i Amerika för mer än 12 000 år sedan, eller till vikingatida skandinaviska hästar, hittades däremot inte.

– SLU bidrog bland annat genom att en tidigare postdoktor vid min institution, Marina Solé, och jag åkte till södra Spanien och samlade in prover från hästar som var viktiga för att bestämma de nordamerikanska hästbenens ursprung. De hästar vi tog prover på var kartusier, en mycket ursprunglig hästras från Andalusien, säger Gabriella Lindgren.

Gruppfoto från utdelningen av Newcomb Cleveland Prize

Några av artikelns 87 medförfattare vid utdelningen av Newcomb Cleveland Prize vid AAAS årliga möte i Denver. Foto: Robb Cohen Photography & Video

Kontaktperson vid SLU

Gabriella Lindgren, universitetslektor
Institutionen för husdjursgenetik
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
018-67 19 18, 070-328 03 92, gabriella.lindgren@slu.se
https://www.slu.se/cv/gabriella-lindgren/

Artikeln i Science

William Timothy Treal Taylor et al. 2023. Early dispersal of domestic horses into the Great Plains and northern Rockies. Science379,1316-1323.
https://doi.org/10.1126/science.adc9691

Mer om Newcomb Cleveland Prize

https://www.science.org/content/article/scienceadviser-collaboration-between-indigenous-and-western-scientists-honored-year-s

 


Kontaktinformation