SLU-nyhet

”Lyssna på boende i utsatta områden”

Publicerad: 20 maj 2024

Våra städer växter snabbt, men för att förtätningen ska bli rättvis så måste de boendes röster i socioekonomiskt utsatta områden höras i planeringen. Det är en av slutsatserna i Azadeh Shahrads rykande färska avhandling.

Azadeh Shahrad, doktorand vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU, har fokuserat på Bellevuegården, en socioekonomiskt utsatt stadsdel i Malmö. Bland annat har hon granskat hur media beskriver området med hänsyn till säkerhet och trygghet. Hon har jämfört mediabilden av Bellevuegården med Västra Hamnen, där mer välbärgade personer bor.

– Mediabilden av säkerheten i Bellevuegården är genomgående negativ medan Västra Hamnen beskrivs som en attraktiv, livlig och säker plats att bo på. Media skapar en bild av om en plats är säker eller ett område som bör undvikas, säger hon.

Hon har även undersökt hur beslutsprocesser om förtätning i Bellevuegården har gått till, och hur invånarna upplevt det. Resultaten visar att de boende inte kände sig hörda och var besvikna över såväl förloppet som resultatet. Invånarnas känsla för platsen är också en del i hennes avhandling. 

– Sammantaget handlar denna forskning om att förstå stadsförändringar bättre och se till att varje röst hörs.

Resultatet kan användas av stadsplanerare för att göra städer mer rättvisa och inkluderande. Azadeh Shahrad betonar vikten av att lyssna på vad människor som bor i stigmatiserade stadsdelar har att säga.

– Det påverkar hur de ser på sig själva och sitt samhälle. Min avhandling visar också särskilt hur förtätningsprojekt – att bygga mer i redan trånga bebyggda områden – kan påverka rättvisa och människors koppling till sina hem.


Kontaktinformation

Azadeh Shahrad
Doktorand, Forskningsassistent, Forskningsassistent tjl vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Telefon: +4640415409
E-post: azadeh.shahrad@slu.se