SLU-nyhet

Ny koordinator på SLU Tankesmedjan Movium

Publicerad: 29 maj 2024

Den 1 oktober blir Ulrika Åkerlund ny koordinator för barn-och ungafrågor på SLU Tankesmedjan Movium. Hon brinner för att lyfta fram landskapet och naturens inneboende värden som lekbarhet, artrikedom och kultur.


Ulrika – berätta lite om dig själv!
– Jag är landskapsarkitekt i botten och har arbetat med barns och ungas utemiljöer på Boverket under många år – nästan alltid tillsammans med SLU Tankesmedjan Movium. På Boverket har jag befunnit mig i skärningspunkten mellan forskning, praktik och policy när det gäller många planeringsfrågor såsom urban grönska, ekosystemtjänster och barns och ungas utemiljöer.

Movium har ju sedan 2006 i uppgift av regeringen att koordinera frågor som rör barns platser i staden och nu tar du över stafettpinnen efter Lena Jungmark. Vad tycker du är mest angeläget att driva när det gäller att ge tyngd åt ett barnperspektiv i stadsplaneringen.
–Att skapa plats för alla barn i den byggda miljön och använda stadsplaneringen för att skapa goda livsmiljöer. Samhällsklyftorna ökar i dag och var man växer upp har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Vi behöver jobba med att skapa plats för barn och unga där det är trångt, utveckla befintliga platser så att de bättre svarar mot behov som finns på platsen och inte minst involvera våra unga i processerna.  

Som landskapsarkitekt med ett förflutet på Boverket är vi förstås nyfikna på vad du brinner allra mest för när det gäller stadsutveckling generellt.
– Jag brinner mest för att synliggöra landskapet och naturens inneboende värden och kvaliteter i stadsutvecklingen. Vi människor är väldigt duktiga på att värdera exempelvis byggnader och transportinfrastruktur, men det grönas olika valörer och ekosystemtjänster blir inte alltid tydligt i kalkyler och beräkningsmodeller. Jag tror inte att det är möjligt eller ens önskvärt att sätta monetära värden på landskapet, men det är nödvändigt att visa på värden, kvaliteter, tidsdjup, lekbarhet, artrikedom och kultur.  

Vad gör du allra helst när du är ledig?
– Då tar jag nog ett skogsbad i de blekingska skogarna med familj och vänner, lagar en god middag, hotyogar, seglar eller målar akvarell.