SLU-nyhet

Nytt faktablad om pyralidrester i växtnäringsprodukter presenterades på välbesökt seminarum

Publicerad: 27 maj 2024
Framsida av faktabladet, rubriken i grönt och en billd på en skadad tomatkvist längst ner.

Missväxt i ekologiska grönsaksodlingar uppmärksammades i flera av de nordiska länderna under odlingssäsongen 2019, med fortsatta problem efterföljande år. Källan till problemen visade sig vara rester av bekämpningsmedel med de verksamma ämnena pyralider i ekologiskt certifierade odlingssubstrat och växtnäringsprodukter. I ett nytt faktablad från Epok ges en kort sammanställning över pyraliders verkan på växter och hur problem med dessa kunnat uppstå i ekologisk odling.

Faktabladet presenterades på ett välbesökt hybridseminarium där också representanter från branschen fick ge sin syn på läget och hur de arbetar med problemen kring pyralidrester. Presenterade gjorde:

  • Ulf Nilsson, FOR (Fritidsodlingens riksorganisation)
  • Camilla Mannich Uggla, KRAV
  • Lena Israelsson, journalist och trädgårdsboksförfattare

Presentationerna från seminariet spelades in och finns att se på Epoks Youtubekanal eller i spelaren nedan:

Se inspelningen från seminariet


Kontaktinformation