SLU-nyhet

”Välmående arter, människor och ekosystem går hand i hand”

Publicerad: 21 maj 2024
Närbild på blomsteräng. Foto.

Är du intresserad av samhällsplanering, biologisk mångfald, naturvård och främjande av hälsa? Se panelsamtalet ”Förlust av biologisk mångfald – ett hot mot vår hälsa”: om Sveriges väg framåt i arbetet med att öka biodiversiteten för allas vår hälsa.

Att värna om biodiversiteten är en försäkringsåtgärd för oss människor. Forskningen visar att klimat och biologisk mångfald går hand i hand – en rik artmångfald gör naturen mer motståndskraftig mot extremväder. Det är kunskap som är en alltmer självklar del av den offentliga debatten.

Men när det kommer till biodiversitetens koppling till hälsa är det en fråga som det ännu inte diskuteras så mycket. Ändå är forskningen tydlig även här: människans, djurens och ekosystemens hälsa är beroende av en rik biologisk mångfald.

Till exempel finns det arter som har en avgörande inverkan på hur smittor sprids i naturen. Det kan röra sig om virus och bakterier som även människor kan bli sjuka av, såsom TBE och sork- eller harpest. Men naturen kan också ha en hälsofrämjande inverkan på oss människor, bara genom att vara präglad av mångfald. Vistelse i naturen kan ha en preventiv inverkan på välmående och hälsa, men kan också användas på ett specifikt och riktat sätt för att läka svårt sjuka människor.

För att ta reda på hur frågan behandlas i olika delar av det offentliga Sverige har vi bjudit in till ett panelsamtal om biologisk mångfald och One Health, med inspel från tre SLU-forskare från olika forskningsområden.

I vilken mån arbetar man med denna aspekt av biologisk mångfald på våra myndigheter, kommuner och andra offentliga aktörer? Vilka har ansvaret för att denna fråga samordnas mellan olika samhällsinstanser, och för att motverka de hälsomässiga konsekvenserna av förlusten av biologisk mångfald?  

- Löser vi biologisk mångfald-frågan och klimatfrågan, så löser vi en hel del hälsorelaterade frågor också.

Det säger Göran Enander, miljömålsrådets ordförande, och en av paneldeltagarna. Övriga paneldeltagare är Frida Johnson, hållbarhetsstrateg i Tierps kommun, Claes Svedlindh, Naturvårdsverket, och Karin Ljung Björklund, Folkhälsomyndigheten.

Karin Ljung Björklund konstaterar under samtalet:

- Jag tror en av nycklarna är samverkan. Man måste prata med varandra från olika sektorer. Man har olika erfarenheter, kunskaper, perspektiv och nyttor man vill dra. Sen tror jag också att det är viktigt att man lyfter att jobbet med biologisk mångfald är en investering, om man ser det på längre sikt. En ohälsosam befolkning är ju jättedyr för samhället.

Se panelsamtalet

Från den 22 maj kl 12:00 kan man se panelsamtalet på SLU:s webb: www.slu.se/bmoh. Där finns också korta filmer med de tre forskarna som gör inspel till paneldiskussionen. Forskarna som medverkar är:

  • Markus Hedblom, professor i landskapsförvaltning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
  • Frauke Ecke, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och professor i ekologi vid Helsingfors universitet.
  • Anna María Pálsdóttir, docent i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med inriktning i miljöpsykologi.

Moderator är Torbjörn Ebenhard, forskningsledare vid SLU Centrum för biologisk mångfald.

Panelsamtalet är på drygt 60 minuter.

Fem personer står vid bord i studio, en kamera anas i förgrunden. Foto.

Läs mer om mångfald och hälsa på www.slu.se/bmoh

Fakta:

Fler lästips på forskning om hälsa och biologisk mångfald