SLU-nyhet

Mångmiljonstöd till banbrytande spindelstrådsforskning vid SLU

Publicerad: 18 juni 2024
Anna Rising i labbmiljö

Med hjälp av finansiering från Olle Engkvist stiftelse blir nu projektet ”Spindelns sju spindeltrådar – en unik källa till biomimetisk materialproduktion” verklighet, där professor Anna Rising och hennes team ska studera spindlarna och dess silkeskörtlar.

Spindlar har utvecklats under mer än 400 miljoner år och kan idag producera upp till sju olika typer av silke - bland dessa återfinns den segaste tråd som människan känner till. Anna Rising, professor på institutionen för husdjurens biovetenskaper vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), kommer nu med hjälp av finansiering från Olle Engkvist stiftelse, att studera hur spindeln spinner sina olika trådar för att förstå hur naturen löst problem kring proteinproduktion, proteinlagring och polymerisering (en process där små molekyler sammankopplas till en mycket större kedjemolekyl.)

- Spindeltråd är ett fantastiskt material som visar på naturens förunderliga förmåga att skapa innovativa lösningar på olika problem. Vi är väldigt tacksamma för stödet från Olle Engkvists stiftelse som ger oss möjligheten att kartlägga vilka protein alla spindelns trådar består av och förstå hur de olika spindeltrådskörtlarna fungerar, säger Anna Rising professor vid SLU.

20 år av spindeltrådsforskning

För 20 år sedan under sin tid som doktorand började Anna Rising intressera sig för spindeltråd. Doktorandprojektet omfattade att designa ortopediska inplantat. Då visste ingen hur spindeln spann sin tråd och det hade väckts en nyfikenhet hos henne att förstå hur det slitstarka och töjbara materialet som spindlar producerar blev till. Nyligen gjorde Anna Rising och hennes team ett stort genombrott som innebar att de för första gången maskinellt lyckades producera spindeltråd, utan inblandning av spindlar. Tekniken som togs fram är en helt miljövänlig process där forskningsteamet med hjälp av spindel-DNA, produktion av proteiner i bakterier och vattenlösningar omvandlar protein till spindeltråd.

Än finns dock spindeltrådsforskning kvar att göra. Det är relativt väl utforskat hur silke från en av spindelns körtlar fungerar, men vilka proteiner som är viktiga för olika egenskaper bland de övriga sex trådarna, vilka silkestyper som spindeln producerar och hur dessa kan återskapa i laboratoriet återstår.

Nytt projekt ska öka kunskapen för att nå trådproduktion i större skala

Med hjälp av finansieringen på över 13,5 miljoner kronor från stiftelsen blir nu projektet ’Spindelns sju spindeltrådar – en unik källa till biomimetisk materialproduktion’ verklighet. Projektet kommer att studera spindlarnas relativt outforskade silkeskörtlar med målsättning att öka kunskapen om dessa för att på sikt kunna tillverka konstgjord spindeltråd i större skala. Storskalig produktion av spindeltråd har potential att kunna ersätta många av de plastbaserade fibrer som samhället idag är beroende av.

- Det här projektet kommer hjälpa oss att förstå hur spindeln lyckas få till så olika mekaniska egenskaper på sina olika silkestrådar, och förhoppningsvis göra att vi kan efterlikna dessa i laboratoriet. Min förhoppning är att vår forskning kan bidra till både kunskap och inspiration kring hur vi ska kunna tillverka även andra hållbara material framöver, avslutar Anna Rising.

Kontakt

Anna Rising, professor vid institutionen för husdjurens biovetenskaper

Epost: Anna.rising@slu.se Telefon: 070 974 48 88

Åsa Formo, fundraiser vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap/ledningskansliet, SLU

Epost: asa.formo@slu Telefon: 018-67 25 70, 070-689 30 33 

Fakta:

Det finns idag över 48 000 kända spindelarter spridda över nästan alla kontinenter inklusive Antarktis.

Spindeln har upp till sju körtlar varifrån det produceras lika många olika typer av silke. Spindeltråden som spindlar använder för att fånga byten är extremt stark och flexibel; den är lika stark som stål av samma diameter och kan sträckas betydligt innan den går av.

Spindlar kan flyga genom att låta vinden sträcka deras silkestrådar, som ibland fastnar i omgivningen. Om förhållandena är gynnsamma, kan en tråd resa sig och spindeln seglar iväg, vilket gör silke till ett transportmedel för spindlarna.


Kontaktinformation

Erika Troeng, presschef
Kommunikationsavdelningen, SLU
erika.troeng@slu.se, 018-67 26 08, 073-807 88 90