SLU-nyhet

Petra Marhava tilldelas SPPS Early Career Prize

Publicerad: 10 juni 2024
Porträttbild av Petra Marhava

Scandinavian Plant Physiology Society (SPPS) tilldelar Petra Marhava SPPS Early Career Prize. Priset är ett erkännande av hennes framsteg och bidrag till växtbiologin under de senaste åren och kommer att delas ut till henne vid SPPS2024 konferensen i Köpenhamn i augusti i år.

Petra Marhava började etablera sin forskargrupp vid Umeå Plant Science Centre 2022 när hon blev biträdande professor vid SLU. Redan från början lyckades hon få startbidrag från svenska och europeiska forskningsråd för sin forskning på växters acklimatisering till temperaturstress. Med Early Career Prize erkänner SPPS Petra Marhavas prestationer under de senaste åren och strävar efter att ytterligare stödja hennes karriär.

I motiveringen till priset framhålls Petra Marhavas utmärkta meritlista med publikationer i topptidskrifter som Nature och Cell och att hon snabbt har kunnat säkra finansiering från viktiga källor. Detta återspeglas i storleken på Petra Marhavas forskargrupp, som för närvarande består av fyra postdoktorer och en doktorand, samt projektstudenter.

SPPS Early Career Prize delas ut vartannat år till en växtforskare i början av sin karriär som är baserad i ett nordiskt land, förutsatt att nomineringar av tillräcklig kvalitet inkommer. Priset som består av prispengar och ett certifikat kommer officiellt att överlämnas till Petra Marhava under SPPS2024 konferensen i Köpenhamn i augusti i år, där hon också kommer att presentera sin forskning. Detta är fjärde gången som SPPS Early Career Prize tilldelas en forskare från Umeå Plant Science Centre.