SLU-nyhet

Betesvall i förändrat klimat

Publicerad: 01 juli 2024
Svarta och svart-vita mjölkkor på bete. Beter är fullt av vita klöverblommor.

Agroväst Livsmedel AB, Hushållningssällskapet Sjuhärad, och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå ska tillsammans undersöka egenskaperna hos olika betesfröblandningar i olika klimatzoner. Studierna görs på ett antal ekologiska gårdar i samarbete med SustAinimals Grazing Living Labs västra och norra noder.

En gräsmark som underpresterar kan påverka djurproduktionen negatvit och brist på grovfoder kräver ofta foderinköp, vilket kan vara kostsamt och svårt att sköta under betessäsongen. Genom att utveckla klimatanpassade gräsfröblandningar med högre biologisk mångfald som presterar lika bra som traditionella, kan man bibehålla eller till och med förbättra betesvallarna vilket hjälper mejeri-, nötkötts- och lammproducenter att bli mer konkurrenskraftiga och mindre väderberoende.

Projektet ska testa hur väl betesfröblandningar anpassar sig till lokala förhållanden och olika väderscenarier. Forskarna kommer att utvärdera grödorna med avseende på motståndskraft, näringsvärde och avkastning samt utföra ekonomiska analyser. Ytterst syftar projektet till att ge rekommendationer för klimattåliga och lönsamma grödor i betessystem.

Fakta:

Titel: Betesvall i förändrat klimat (Pasture in a changing climate)

Forskare: Kristina Holmström (Hushållningssällskapet), Andrea von Essen (Agroväst), Juana Chagas (THV, SLU)

Finansiär: Jordbruksverket (1 616 525 kr)


Kontaktinformation