SLU-nyhet

Bidra till forskning med foton på unga vilda djur

Publicerad: 05 juli 2024
Foto på unga rödrävar

I sommar kan människor delta i ett medborgarforskningsprojekt om vilda djurs reproduktion. SLU efterlyser bilder på familjegrupper eller unga individer av till exempel rödräv, grävling och bäver. Det är ett sätt att bidra till forskning om hur tiden när djuren får sina ungar påverkas av ett förändrat klimat.

Tidpunkten när vilda djur får sina ungar är tajmad till den tid då vegetationen är som mest näringsrik. Vad händer då när våren kommer allt tidigare? Det studerar forskare på SLU i ett nytt forskningsprogram. Det handlar om reproduktionen hos de medelstora däggdjuren rödräv, grävling, skogsmård, iller, fälthare, skogshare och bäver.

Projektet ska svara på frågor som: Hinner djuren anpassa tidpunkten då ungarna föds? Påverkas den tid det tar för ungarna att bli självständiga?

– Vi vill bland annat veta när ungarna föds och hur länge de stannar hos sina föräldrar. Och nu hoppas vi på hjälp från allmänheten. Den som ser en familjegrupp eller unga individer av dessa djur kan skicka bilder via vårt enkla webbformulär, säger Cecilia Di Bernardi, forskare på SLU.

Det kan vara bilder som människor har tagit med sina mobiler eller kameror men också bilder från viltkameror.

Att få syn på vilda djur i naturen är inte alltid så lätt, men forskarna har några tips.

– När det gäller bäver, rödräv och grävling kan folk leta efter hydda/gryt på dagen och sen gå ut i skymningen för att se om de kan se ungarna. Det är förstås viktigt att de inte förstör platsen utan lugnt sätter sig en bit ifrån, säger Tim Hofmeester, forskare på SLU.

Familjegrupper av iller och skogsmård är vanligast att träffa på under en promenad på dagen. Mård i skogen och iller på ängen. Båda arterna har sina bon på mer gömda platser än de större arterna så det är nästan omöjligt att hitta dem.

Resultaten kommer användas vid den regelbundna översynen av jakttiderna för att viltförvaltningen ska bedrivas med god etik.

Skicka in bilder

Använd vårt webbformulär, man behöver inte skapa ett konto eller lämna privata uppgifter: https://daggdjur-reproduktionstid.safedeposit.se/familjegrupper

Läs mer

Kontaktpersoner

Cecilia Di Bernardi, postdoktor
Institutionen för ekologi, SLU Grimsö
073-079 74 30, cecilia.di.bernardi@slu.se
https://www.slu.se/en/ew-cv/cecilia-di-bernardi/

Tim Hofmeester, forskare
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU Umeå
090-786 83 07, tim.hofmeester@slu.se
https://www.slu.se/cv/tim-hofmeester2/

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om denna nyhet. Klicka för högupplöst bild. Fotograf ska anges.)

Foto på ung skogsmård i håla i ett träd.

Ung skogsmård. Foto: Tom Hofmeester

Foto på ung skogsmård taget med viltkamera.

Ung skogsmård fångad med viltkamera. Källa: SLU

Foto på unga rödrävar

Unga rödrävar. Foto: Caroline Berndt


Kontaktinformation