Sveriges lantbruksuniversitet

FältForsk

FältForsk är ett kontaktorgan mellan SLU och externa intressenter för fältforskning inom jordbruksområdet. FältForsks huvuduppgift är att samordna och utveckla fältforskningen rörande planering och resultatbearbetning samt metodik och teknik i fält och på laboratorier.

Du hittar mer information om FältForsk och fältforskningverksamheten här.

Under den senaste tiden har det varit vissa problem att nå FältForsks webb pga. en central omläggning av SLU:s webb. Om du har problem att nå innehållet: Gör så här i webbläsaren.