SITES - Swedish Infrastructure for Ecosystem Science

Senast ändrad: 02 juli 2020

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. SITES sträcker sig över hela Sverige med olika ekosystem och klimatzoner, mellan jordbrukslandskap, naturskog, brukad skog, bäckvattensystem, sjöar, revirområden, högfjäll, fjällbjörkskog och myrar med de nio forskningsstationerna som noder.

SITES  - En resurs för forskning

SITES erbjuder alla forskare möjlighet att använda deltagande fältforskningsstationer. Antingen kan man vara på plats själv eller lägga ut uppdraget på stationen. Du har också möjlighet att utnyttja befintliga data som samlats in vid stationerna. Inom ett flertal forskningsområden finns omfattande och långa mätserier.

En Sverigekarta med 10 platser utmärkta och en graf över olika ekosystem. Illustration.
SITES har nio huvudstationer och en associerad station*. Fem stationer tillhör SLU; Lönnstorp, Asa, Grimsö, Röbäcksdalen och Svartberget.
Fakta:

SLU är värd för SITES sekretariat som samordnar verksamheten och driver den framåt tillsammans med huvudmän för de andra stationerna Göteborgs universitet (Skogaryd), Stockholms universitet (Tarfala), Uppsala universitet (Erken) och Polarforskningssekretariatet (Abisko) och Vetenskapsrådet. SLU har fem stationer som deltar i SITES; Svartbergets försökspark, Röbäcksdalens fältforskningsstation och forskningsladugård, Grimsö viltforskningsstation, Asa försökspark och Lönnstorps fältforskningsstation.

SITES officiella webbplats

SITES på SLU

Relaterade sidor:
Sidansvarig: johanna.wallsten@slu.se