Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES)

Senast ändrad: 24 september 2018
sites_main_sv-webb.jpg

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, SITES, en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning.

SITES sträcker sig över hela Sverige med olika ekosystem och klimatzoner, mellan jordbrukslandskap, naturskog, brukad skog, bäckvattensystem, sjöar, revirområden, högfjäll, fjällbjörkskog och myrar med de nio forskningsstationerna som noder.

SITES erbjuder alla forskare möjlighet att använda deltagande fältforskningsstationer. Antingen kan man vara på plats själv eller lägga ut uppdraget på stationen. Du har också möjlighet att utnyttja befintliga data som samlats in vid stationerna. Inom ett flertal forskningsområden finns omfattande och långa mätserier.

Skogaryd, Erken, Tarfala och Abisko utgör tillsammans med de fem stationerna från SLU Svartberget, Röbäcksdalen, Grimsö, Asa och Lönnstorp SITES. SLU är värd för SITES sekretariat som samordnar verksamheten och driver den framåt tillsammans med huvudmän för de andra stationerna Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Polarforskningssekretariatet tillsammans med Vetenskapsråden.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: marten.granert@slu.se