Biogeokemiska analyslaboratoriet (BAL)

Senast ändrad: 20 september 2022

Vårt biogeokemiska analyslaboratorium utför analyser av jord- och växtmaterial samt av vatten- och gasprover åt både interna och externa kunder.

Vårt biogeokemiska analyslaboratorium utför analyser av jord- och växtmaterial samt av vatten- och gasprover åt både interna och externa kunder. Vi kan idag erbjuda följande analyser:

◾Ammonium, nitrat och fosfat i vatten samt i markextrakt med AutoAnalyzer

◾Koldioxid och metan i gasprover med gaskromatografi

◾Kväve- och fosfor i växtmaterial (Kjeldahl-uppslutna) med AutoAnalyzer

◾Anjoner i vatten med jonkromatografi

Katjoner i vatten med ICP-AES

◾Elementanalys av syrauppslutet växtmaterial

◾pH och konduktivitet

◾Totalkol och totalkväve i vatten

◾Totalkol och totalkväve i mark- och växtprover

PLFA i jordprover

◾Stabila kol- och kväveisotoper i växt-, vatten- och markprover (SLU Stable Isotope Laboratory, SSIL)

◾Stabila kol- och kväveisotoper i gasprover (SLU Stable Isotope Laboratory, SSIL)

◾Stabila syre- och väteisotoper i vattenprover (SLU Stable Isotope Laboratory, SSIL)

Stabila kol- och kväveisotoper i specifika föreningar ,Compound-Specific
Isotope Analysis (SLU Stable Isotope Laboratory (SSIL)

Utöver dessa analyser utför laboratoriet också regelbundet uppdrag såsom
malning, vägning och upparbetning av prover.

Kontakt

Mats Öquist

Jenny Ekman

Meredith Blackburn

Jonas Lundholm

Abdul Mahomoud

Relaterade sidor:


Kontaktinformation