Hoppa till huvudinnehåll

Heurekasystemet

En programserie som låter användare göra flera olika analyser, planer och scenarier för skogsskötsel. De kan användas för att beräkna både kort- och långsiktig utveckling av skogliga ekosystemtjänster och värden och täcker in hela beslutsprocessen. Förvaltas och utvecklas av Skogliga Hållbarhetsanalyser, SHa. 

Nyheter från SHa och Heurekasystemet

Flexibla val ska ge hållbart skogsbruk

Femtiotre procent av Sveriges yta är produktionsskog som till största delen ägs av privata skogsägare. De har olika mål med sitt ägande, men trots det brukas skogen ofta på ett och samma sätt. Varför är det så? I ett nytt forskningsprojekt ska forskare från SLU undersöka vad det är som styr hur privata skogsägare sköter sin skog. Kunskap som kan användas i en omställning till mer variationsrika skogar och ett mer hållbart skogsbruk.

Bättre precision vid planering av skogsskötsel kan öka skogens värden

Tack vare den nationella laserskanningen finns det i dag fritt tillgänglig information som beskriver svenska skogars egenskaper med högre upplösning än på beståndsnivå. Hittills har denna kunskapsbank inte utnyttjas så mycket i skogsbruket, men nu kan det vara dags. Det menar Pär Wilhelmsson från SLU. I sitt doktorsarbete har han tagit fram och utvärderat planeringsverktyg som kan utnyttja detaljerna i laserdata för att optimera skogsskötseln efter skogsägarens målsättningar.

Foto på ett skogslandskap

Heurekasystemet

Programvaror för planering och analys

Publicerad: 18 november 2022 - Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se

Skogliga Hållbarhetsanalyser, Institutionen för skoglig resurshushållning

Programchef: Jeannette Eggers

Postadress: Skogliga Hållbarhetsanalyser, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå

Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Loading…