Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Databaser om fisk och fiske

Institutionen för akvatiska resurser samlar in, utvärderar, lagrar och tillgängliggör data om fisk och fiske. Informationen utgör underlag för våra förvaltningsråd, men används också som forskningsunderlag och referensdata. På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten är vi datavärdar för provfiskedata inom nationell och regional miljöövervakning

Mört i närbild

Nationella och internationella databaser

All data i våra databaser är kvalitetssäkrad och tillgänglig för allmänheten (med undantag för FiskData2). Databaserna kan också nås programmatiskt via API:er så att företag och privatpersoner på ett enkelt sätt kan visa information i egna applikationer.

Sök provfiskedata via karta

Med vår karttjänst kan du söka efter data från SERS (elfiske i vattendrag), NORS (nätprovfiske i sjöar), och KUL (kustprovfisken med nät och ryssjor).

Kikare. Illustration: Fredrik Saarkoppel

Hitta fler datavärdar

Du hittar mer information om datavärdar, miljöövervakning och miljöövervakningsdata hos Naturvårdsverket och hos Havs- och vattenmyndigheten.

Publicerad: 02 juli 2021 - Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se
Loading…