Hitta experten - på akvatiska resurser

Senast ändrad: 10 januari 2023

På institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) finns många forskare och miljöanalytiker som kan ge kommentarer och svara på frågor om fisk, fiske och miljötillståndet i våra hav, sjöar och vattendrag.

Expertlistan nedan riktar sig framförallt till journalister. Observera att vi inte kan garantera att alla personer går att nå hela tiden. Om du inte får svar på telefon, mejla istället. Du kan också ta kontakt med någon av våra presskontakter, se längst ner på sidan.

 

Fisk, skaldjur och fiske i utsjön

För frågor om kommersiellt fiske i utsjön, om fiskbestånd och om tillståndet för arter som torsk, strömming och skarpsill.

Joakim Hjelm, forskare vid institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, joakim.hjelm@slu.se, 010-478 40 64

För frågor om fritidsfiske, hummer och tonfisk

Andreas Sundelöf, forskare vid institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratorie, andreas.sundelof@slu.se, 010-478 40 69

 

Fisk och fiske längs kusten

För frågor om tillstånd för fisken längs kusterna i Östersjön

Jens Olsson, forskare vid institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44

För frågor om fisket längs kusterna,fritidsfiske och åtgärder för att stärka fisken på kusten

Lovisa Wennerström, miljöanalysspecialist vid Institutionen för akvatiska resurser; Kustlaboratoriet, lovisa.wennerstrom@slu.se, 010 - 478 41 57

eller

Stefan Larsson, miljöanalysspecialist vid Institutionen för akvatiska resurser; Kustlaboratoriet, stefan.larsson@slu.se, 010-478 41 81

För frågor om tillståndet för rovfisk och deras betydelse i ekosystemet samt storspigg

Ulf Bergström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, ulf.bergstrom@slu.se, 010-478 41 17

För frågor av nygamla fiskarter som braxen och id som människoföda

Örjan Östman, forskare vid institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, orjan.ostman@slu.se, 010-478 41 53


 

Fisk, skaldjur och fiske i sjöar och vattendrag

För frågor om tillståndet för fisk, fiske i de stora sjöarna samt miljötillstånd och ekosystemtjänster i sjöar och vattendrag

Sara Bergek, forskare vid institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, sara.bergek@slu.se, 010-478 41 14

För frågor om lax och öring, samt frågor kopplade till vattenkraft och restaurering

Johan Östergren, forskare vid institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, johan.ostergren@slu.se, 010-478 41 44

För frågor om flodkräfta och signalkräfta, kräftfiske och kräftpest

Patrik Bohman, miljöanalytiker vid institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17

 

Säl, skarv och tumlare

För frågor om sälens och skarvens påverkan på fiskbestånd, främst längs Östersjökusten

Ulf Bergström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, ulf.bergstrom@slu.se, 010-478 41 17

För frågor om sälens och skarvens diet samt påverkan på fiskbestånd, främst längs Västkusten

Karl Lundström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, karl.lundstrom@slu.se, 073- 823 64 00

För frågor om tumlare och utveckling av sälsäkra redskap

Sara Königsson, forskare vid institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, sara.konigson@slu.se, 070- 221 59 15

 

Biologisk mångfald och främmande arter

För frågor om rödlistade arter och svartmunnad smörbult

Ann-Britt Florin, forskare vid institutionen för
akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

För frågor om amerikansk hummer

Andreas Sundelöf, forskare vid institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratorie, andreas.sundelof@slu.se, 010-478 40 69

För frågor om signalkräfta

Patrik Bohman, miljöanalytiker vid institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17

 

Fiskhälsa

Elin Dahlgren, miljönalysspecialist vid institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, elin.dahlgren@slu.se, 010-478 42 69

 

Generellt miljötillstånd och klimatförändringar

För frågor om miljöstatus och miljötillståndet i Östersjön

Lena Bergström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 17

För frågor om miljöövervakning och tillstånd i sjöar och vattendrag

Kerstin Holmgren, forskare vid institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, kerstin.holmgren@slu.se, 010-478 42 29

För frågor om klimatförändringarnas påverkan på fisk och näringsvävar, i hav, sjöar och i Östersjön

Anna Gårdmark, professor i kvantitativ fisk- & fiskeriekologi vid
institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, anna.gardmark@slu.se, 010-478 41 25

 

Havsmiljöförvaltning och marina skyddade områden

För frågor om ekosystembaserad havsförvaltning, miljöpåverkan samt havsbaserad vindkraft

Lena Bergström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 17

För frågor om havsmiljöförvaltning och marina skyddade områden, Västkusten

Håkan Wennhage, miljöanalytiker vid institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, hakan.wennhage@slu.se, 010-478 40 51

För frågor om marina skyddade områden, Östersjökusten

Charlotte Berkström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, charlotte.berkstrom@slu.se, 010-478 41 65

 

 

Fakta:

Behöver du hjälp att hitta rätt expert, med pressbilder eller har andra frågor är du välkommen att kontakta Sofia Bureborn, kommunikatör vid institutionen för akvatiska resurser 010-478 42 15, sofia.bureborn@slu.se

SLU:s pressrum kan också hjälpa dig att hitta rätt ämneskunnig person.


Kontaktinformation

Sofia Bureborn, kommunikatör
Institutionen för akvatiska resurser samt Fartygsenheten, SLU
sofia.bureborn@slu.se, 010-478 42 15