Miljöanalys med fokus på fisk i kust, hav, sjöar och vattendrag

Senast ändrad: 08 september 2022

Analysverksamheten vid institutionen för akvatiska resurser utgör grunden i vårt arbete med ekosystembaserade kunskapsproduktion som stöd för förvaltningen av Sveriges akvatiska resurser.

Genom beståndsanalys, integrerad ekosystemanalys, utveckling av indikatorer och födovävsmodeller samt specifika påverkansstudier, erhåller vi kunskap om fiskens roll i ekosystemet. Vi undersöker också hur människa och miljö påverkar fisksamhällen i hav, sjöar och vattendrag. Experter vid våra laboratorier utför åldersbestämning och genetiska analyser av fisk och skaldjur.

Arbetet sker inom Internationella Havsforskningsrådet (ICES), i Helsingforskommissionen (Helcom), i EU-kommissionens expertgrupper inom den Vetenskapliga, tekniska, ekonomiska kommittén för fiske (STECF), i Europeiska kommissionen för europeiskt inlandsfiske och vattenbruk (EIFAAC) och i samverkan i internationella och nationella forskningsprogram.

Våra program inom miljöanalys på SLU

Läs mer om SLU Aquas arbete inom miljöanalys

Datainsamling

Beståndsanalys

Fiskmärkning

Individnivå


Kontaktinformation

Lena Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 16

Sara Bergek, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
sara.bergek@slu.se, 010-478 41 14