Hoppa till huvudinnehåll

Publikationer

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) publicerar resultat från forskning och miljöanalys som vetenskapliga artiklar, avhandlingar, studentarbeten, faktablad och rapporter, bland annat i våra egna rapportserier Aqua reports och Aqua notes.

Fiskbarometern

Fiskbarometern är en digital tjänst som redovisar tillstånd och trender för fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten.

Aqua reports och Aqua notes

I våra rapportserier Aqua reports och Aqua notes publiceras nya forskningsresultat och kunskapsunderlag. Serierna är kvalitetsgranskade.

Faktablad

I våra faktabad redovisas resultat från både den nationella och den regionala övervakningen av kustfisk i Östersjön och på västkusten.

Publicerad: 24 januari 2024 - Sidansvarig: malin.werner@slu.se
Loading…