Generell omtentatillfälle - november 2022

Senast ändrad: 13 september 2022

Kurser som ges i period 4 har generella omtentamen i november månad. I år ges omtentamen den 12:e och 16:e november 2022.

Anmälan är öppen i Ladok fram till och med 10 arbetsdagar innan tentamensdagen. Det är viktigt att du anmäler dig innan deadline då efteranmälningar inte accepteras.

Följande omtentamen är inplanerade:


Lördag den 12 november

(anmälan 15-31 okt)

FÖ0426  Ekonomistyrning II (del: Extern redovisning)
FÖ0442 Agricultural cooperatives
FÖ0475 Redovisning och ekonomistyrning (del: Redovisning)
NA0181 Topics in contemporary applied agricultural economics II
NA0184 Miljöekonomisk översiktskurs

 

Onsdag den 16 november

(anmälan 19 okt-2 nov)

FÖ0426 Ekonomistyrning II (del: Företagsstyrning)
FÖ0475 Redovisning och ekonomistyrning (del: Ekonomistyrning)
NA0130 Environmental policy

Fakta:

Generella omtentamen ges vid två tilfällen: i mitten av augusti för kurser i period 1-3, samt mitten av november för kurser i period 4. För att få skriva omtentamen krävs anmälan i Ladok senast 10 vardagar innan tentamenstillfället.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Utbildningsadministrationen
Institutionen för ekonomi
econ-edu@slu.se