Generella omtentatillfällen

Senast ändrad: 16 februari 2024

Varje år i augusti erbjuder Institutionen för ekonomi generella omtentatillfällen för kurser som ges i period 1-3. Kurser som ges i period 4 har generella omtentamen i november månad.

Augusti 2024

Självregistrering är öppen i Ladok Student fram till 10 arbetsdagar innan tentamensdagen. Det är viktigt att du anmäler dig innan deadline då efteranmälningar inte accepteras.


Tisdag 20 augusti        (första omtentamen för period 4)
FÖ0428 Marknadsföring
FÖ0454 Value Chains and Networks in the Bio-Economy
FÖ0475/FÖ0419 Redovisning och ekonomistyrning, del: Ekonomistyrning/Kalkylering
LB0086 Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer
NA0196/NA0176 Mikroekonomi II
NA0198/NA0181 Analysis of Productivity and Efficiency of Food System Firms
Onsdag 21 augusti        
FÖ0373 Lantbruksekonomi- och driftsplanering, del: Fastighetsvärdering
FÖ0426 Ekonomistyrning II, del: Extern redovisning
FÖ0446 Research Methods for Business Studies
FÖ0449 Företagsbeslut och mikroekonomi
FÖ0459 Quantitative Finance
FÖ0460 Sustainability and Financial Reporting
FÖ0486 Redovisning II
MX0129 Kvalitets- och miljöledning
NA0153 Cost Benefit Analysis of Agricultural and Environmental Projects
NA0177 Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi, del: Makroekonomi
NA0179 Econometrics and Programming
NA0182 Mikroekonomi I med matematik, del: Matematik
NA0187 Introduktion till makroekonomi
NA0192/NA0165 Natural Resource and Environmental Economics
NA0193 Methods in Economics
Torsdag 22 augusti        
FÖ0445 Marketing, Responsibility and Ethics
FÖ0455/FÖ0453 Organisationsteori I (12 hp)
FÖ0473/FÖ0455 Organisering för hållbarhet - Organisationsteori I (5 hp)
FÖ0476 Production Economics
FÖ0480/FÖ0393 Kvalitets- och miljöledning - Fördjupad teori i organisation och marknadsföring
JU0038 Miljörätt
NA0117 Jordbruks- och miljöekonomi
NA0177 Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi, del: Jordbruks- och miljöekonomi
NA0185 Experimental Methods for Economics and Business Studies
NA0188 Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö
NA0189/NA0160 Agricultural Economics, Policy and Trade
NA0197/NA0180 Topics in Agricultural Economics for Sustainable Development
Fredag 23 augusti        
FÖ0373 Lantbruksekonomi- och driftsplanering, del: Driftsplanering
FÖ0426 Ekonomistyrning II, del: Företagsstyrning
FÖ0438 Företagande II
FÖ0442 Agricultural Cooperatives
FÖ0444 Innovation & Sustainability
FÖ0484 Ekonomistyrning II
FÖ0487 Organisationsteori II: förändring och resiliens
HU0009 The Economics of Sustainable Development
NA0167 Economic Growth and Sustainable Development
NA0168 Management of Biological Resources
NA0182 Mikroekonomi I med matematik, del: Mikroekonomi
NA0183 Microeconomics and its Applications in Agricultural and Environmental Economics
NA0184 Environmental Economics, Review course
NA0190 Applications of Theory and Methods in Agricultural Economics
NA0191 Applications of Theory and Methods in Environmental Economics
NA0197/NA0180 Topics in Agricultural Economics for Sustainable Development
Lördag 24 augusti
FÖ0441 Företagsekonomi och livsmedelskedjan
FÖ0477 Industriell ekonomi och hållbar innovation
LK0391 Projektledning för landskapsingenjörer, del: Ekonomistyrning för projektledare

Fakta:

Generella omtentamen ges vid två tilfällen: i mitten av augusti för kurser i period 1-3, samt mitten av november för kurser i period 4. För att få skriva omtentamen krävs anmälan i Ladok senast 10 vardagar innan tentamenstillfället.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Utbildningsadministrationen
Institutionen för ekonomi
econ-edu@slu.se