Generella omtentatillfällen

Senast ändrad: 09 oktober 2019

Information om närmast kommande omtentatillfälle och vilka tentor det rör kommer uppdateras löpande på denna sida. Nästa omtentatillfälle kommer vara i november 2019.

OMTENTA, 6 och 13 november

VIKTIGT! Anmälan i Ladok är öppen och stänger 27 oktober för omtentamen den 6 November och den 1 november för omtentamen 13 november .


Vid behov av extra stöd vid tentamen var vänlig kontakta utbildningsadministratör senast 30 dagar före tentamen via e-mail: ekon-adm@slu.se.

 

Onsdag 6 november
Tid: 13:00-18:00
Lokal: Tentamenssal 1

FÖ0426 Ekonomistyrning II, del 1: Extern redovisning

 

Onsdag 13 november
Tid: 13:00-18:00
Lokal: Tentamenssal 2

FÖ0426 Ekonomistyrning II, part II: Företagsstyrning (13:00-18:00)
FÖ0442 Agricultural cooperatives (13:00-16:00)
NA0184 Miljöekonomisk översiktskurs (13:00-17:00)
NA0130 Environmental policy (13:00-16:00)
NA0181 Topics in contemporary applied agriculture economics (13:00-16:00)
LB0072 Lantbrukets ekonomi och politik (13:00-17:00)

 

Onsdag 20 november
Tid: 13:00-18:00
Lokal: Sal L

ST0058 (Moment 1)

Vid frågor kontakta kursledare vid ansvarig institiution - Institutionen för energi och teknik

 

 

Onsdag 27 november
Tid: 13:00-18:00
Lokal: Sal O1

ST0058 (Moment 2)

Vid frågor kontakta kursledare vid ansvarig institiution - Institutionen för energi och teknik

Fakta:

Generell omtentamen ges vid två tilfällen: sista veckan av augusti, och mitten av november då endast kurser från period 4b tenteras. För att skriva omtentamen krävs anmälan. Anmälan aktiveras under våren för tentamenstillfället i augusti och i september för tentamenstillfället i november.


Kontaktinformation

Administration
Institutionen för ekonomi, SLU
ekon-adm@slu.se

Sidansvarig: emma.arias.olsson@slu.se