Generella omtentatillfällen

Senast ändrad: 16 maj 2019

Information om närmast kommande omtentatillfälle och vilka tentor det rör kommer uppdateras löpande på denna sida. Nästa omtentatillfälle kommer vara i augusti 2019.

OMTENTA, 22-23 augusti 2019

VIKTIGT! Anmälan i Ladok öppnar 1 maj och stänger 8 juni.


Vid behov av extra stöd vid tentamen var vänlig kontakta utbildningsadministratör senast 30 dagar före tentamen via e-mail: ekon-adm@slu.se.

Torsdag 22 augusti
Tid: 09.00
Lokal: TBA

FÖ0362/FÖ0456 Production Economics, 15hp
FÖ0373 Lantbruksekonomi och driftsplanering, 15hp - Deltenta: Fastighetsvärdering
FÖ0390 Ekonomistyrning IIb - extern redovisning, 10hp
FÖ0394/FÖ0448 Grundläggande företagsekonomisk metodkurs, 5hp
FÖ0395 Mikroekonomi IIa - ett företagsperspektiv 5hp
FÖ0396 Cooperatives and Other Agri-Food Systems, 5hp
FÖ0419 Ekonomistyrning I, 15hp - Deltenta: Kalkylering
FÖ0421 Leadership and sustainability, 15.0hp
FÖ0426 Ekonomistyrning II 15hp, -Deltenta: I
FÖ0427/FÖ0447 Grundläggande företagsekonomisk metodkurs, 5hp
FÖ0437 Företagande I, 7.5hp
FÖ0442 Agricultural cooperatives, 7.5hp
FÖ0445 Marketing responsibility and ethics, 15hp
FÖ0449 Företagsbeslut och mikroekonomi, 7.5hp

JU0032 Juridisk introduktionskurs, 10hp

LB0072 Lantbrukets ekonomi och politik, 5hp

NA0161 Econometrics and Programming, 10hp
NA0164 Microeconomics III, 10hp
NA0165 Natural Resource and Environmental Economics, 7.5hp
NA0167 Economic Growth and Sustainable Development, 7.5hp
NA0174/NA0182 Mikroekonomi I med matematik 15hp - Deltenta: Mikroekonomi
NA0175 International Food System Analysis, 7.5hp
NA0177 Makroekonomi I: jordbruks- och miljöekonomi, 15hp- Deltenta: JOME
NA0178 Experimental Methods for economics and business studies, 7.5hp
NA0183 Microeconomics and its Applications in Agricultural and Environmental Economics, 15hp
NA0184/NA0120 Miljöekonomisk översiktskurs 5hp

Fredag 23 augusti
Tid: 09.00
Lokal: TBA

FÖ0271/FÖ0451 Quantitative Finance - Theory and Applications, 15hp
FÖ0360 Environmental and Social Responsibility Marketing Management, 15hp
FÖ0373 Lantbruksekonomi och driftsplanering, 15hp - Deltenta: Driftsplanering
FÖ0389 Ekonomistyrning II a - Företagsstyrning, 5hp
FÖ0393 Kvalitets- och miljöledning - fördjupad teori i organisation och marknadsföring, 15hp

FÖ0418 Företaget och omvärlden - organisationsteori I, 15hp
FÖ0419 Ekonomistyrning I, 15.0hp - Deltenta: Bokföring
FÖ0420 Value Chain and Networks in the Bio-economy, 10hp
FÖ0426 Ekonomistyrning II, 15hp - Deltenta: II
FÖ0428 Marknadsföring, 15hp
FÖ0438 Företagande II, 7.5hp
FÖ0453 Organisering i den gröna sektorn – Organisationsteori I, 15hp
FÖ0454 Value Chain and Networks in the Bio-economy, 15hp
FÖ0455 Organisering för hållbarhet – Organisationsteori I, 15hp

JU0026 Miljörätt, 5hp
JU0038 Miljörätt, 7.5hp

MX0129 Kvalitets- och miljöledning 7.5p

NA0126* Applied Demand and Supply Analysis, 7.5hp
NA0130 Environmental policy, 7.5hp
NA0153 Cost Benefit Analysis of Agricultural and Environmental Projects, 7.5hp
NA0160 Agricultural Policy and International Trade, 7.5hp
NA0162 Microeconomics IIb - ett samhällsperspektiv, 5hp
NA0168 Management of Biological Resources, 7.5hp
NA0174/NA0182 Mikroekonomi I med matematik 15hp - Deltenta: Matematik
NA0176 Mikroekonomi II - Företag och samhälle, 15hp
NA0177 Makroekonomi I: jordbruks- och miljöekonomi, 15hp - Deltenta: Makroekonomi
NA0180* Topics in contemporary and applied agricultural economics I , 7.5hp
NA0181 Topics in contemporary applied agricultural Economics II, 7.5hp

 

 

Fakta:

Generell omtentamen ges vid två tilfällen: sista veckan av augusti, och mitten av november då endast kurser från period 4b tenteras. För att skriva omtentamen krävs anmälan. Anmälan aktiveras under våren för tentamenstillfället i augusti och i september för tentamenstillfället i november.


Kontaktinformation

Administration
Institutionen för ekonomi, SLU
ekon-adm@slu.se

Sidansvarig: emma.arias.olsson@slu.se