Generella omtentatillfällen

Senast ändrad: 06 juli 2021

Den generella omtentatillfället äger rum 19/8 och 20/8, se Ladok för tider. Några av kurserna har en fastställd form som en Zoomvaktad tentamen alt. hemtentamen och det står i Ladok. Formerna för en del kurser har inte fastställts än och kommer uppdateras inom kort, detta kommer synas i Ladok. Anmälan är öppen från och med 5 maj till och med 5 augusti (för omtentamen 19/8) och 5 maj till 6 augusti (för omtentamen 20/8). Följande datum och kurser gäller för generella omtentamenstillfället:

Kurser som har omtentamen 19/8

FÖ0373 Lantbruksekonomi- och driftsplanering, del: Fastighetsvärdering

FÖ0419 Ekonomistyrning I, del: Kalkylering

FÖ0427/FÖ0447 Grundläggande företagsekonomisk metodkurs

FÖ0437 Företagande 1

FÖ0441/FÖ0450/FÖ0463/LK0363 Företagsekonomi och livsmedelskedjan

FÖ0449 Företagsbeslut och mikroekonomi

FÖ0460 Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning

NA0153 Cost benefit analysis of agricultural and environmental projects

NA0165 Naturresurs- och miljöekonomi

NA0174/NA0182 Mikroekonomi I med matematik, del: Mikroekonomi

NA0177 Makroekonomi I med matematik; del Makro och JoMe.

NA0179 Econometrics and programming

FÖ0445 Marketing, responsibility and ethics

FÖ0271/FÖ0451/FÖ0459 Quantitative finance

NA0180 Topics in contemporary applied agricultural economics I

FÖ0454 Value chains and networks in the bio-economy.

 

Kurser som har omtentamen 20/8

FÖ0373 Lantbruksekonomi- och driftsplanering, del: Driftsplanering

FÖ0362/FÖ0456/FÖ0458 Production economics

FÖ0393 Kvalitets- och miljöledning. Fördjupad teori i organisation och marknadsföring

FÖ0418 Företaget och omvärlden – Organisationsteori I

FÖ0419 Ekonomistyrning I, del: Redovisning

FÖ0428/FÖ0377/FÖ0452 Marknadsföring/Marknadsföring för ingenjörer

FÖ0438 Företagande II

FÖ0453 Organisering i den gröna sektorn – Organisationsteori I.

FÖ0455 Organisering för hållbarhet – Organisationsteori I.

NA0167 Economic growth and sustainable development

JU0038 Miljörätt

NA0126 Applied demand and supply analysis

NA0160 Agricultural policy and international trade

NA0168 Management of biological resources

NA0176 Mikroekonomi II – Företag och samhälle

NA0183 Microeconomics and its applications in agricultural and environmental economics

NA0178/NA0185 Experimental methods for economics and business studies

 NA0163/NA0174/NA0182 Mikroekonomi I med matematik, del: matematik

 

Kurser som har omtenta 23/8-27/8

FÖ0421 Ledarskap och hållbarhet (hemtentamen)

Omtentor i kurser som ges på Uppsala Universitet

Nationalekonomi:

Microeconomic Theory 9/8             

Econometric Theory 13/8          

Analytical Methods 14/8

Applied Econometrics 21/8

Policy Evaluation 25/8

Macroeconomic Theory 27/8

 

Mer information om omtentorna finns här: https://www.nek.uu.se/

 

Företagsekonomi:

Beskattningsrätt 21/8

Handelsrättslig översiktskurs, omtentamen del II 21/8

Mer information finns här: https://www.fek.uu.se/student/tentamen/tentamensdatum/

 

 

Ekonomisk historia:


Ekonomisk historia A: Global omvandling och globalisering 1700-2000 20/8

Mer information finns här: https://ekhist.uu.se/student/tentamensdatum/

Fakta:

Generell omtentamen ges vid två tilfällen: sista veckan av augusti, och mitten av november då endast kurser från period 4b tenteras. För att skriva omtentamen krävs anmälan. Anmälan aktiveras under våren för tentamenstillfället i augusti och i september för tentamenstillfället i november.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Administration
Institutionen för ekonomi, SLU
ekon-adm@slu.se

Sidansvarig: mariah.fernkvist@slu.se