Generella omtentatillfällen

Senast ändrad: 14 september 2023

Varje år i augusti erbjuder Institutionen för ekonomi generella omtentatillfällen för kurser som ges i period 1-3. Kurser som ges i period 4 har generella omtentamen i november månad.

November 2023

Självregistrering är öppen i Ladok Student fram till 10 arbetsdagar innan tentamensdagen. Det är viktigt att du anmäler dig innan deadline då efteranmälningar inte accepteras.


Lördag 11 november
FÖ0426 Ekonomistyrning II, del: Extern redovisning
FÖ0428/FÖ0377 Marknadsföring (8 hp + 5 hp)
FÖ0442/FÖ0396  Agricultural cooperatives
FÖ0444 Innovation and sustainability
FÖ0475/FÖ0419/FÖ0388 Redovisning och ekonomistyrning, del: Redovisning
NA0117 Jordbruks- och miljöekonomi
NA0176   Mikroekonomi II - Företag och samhälle
NA0181  Topics in contemporary applied agricultural economics II
NA0184/NA0120  Environmental Economics, Review Course

Onsdag 15 november
FÖ0426 Ekonomistyrning II, del: Företagsstyrning
FÖ0446 Research methods for business studies
FÖ0475/FÖ0419/FÖ0388 Redovisning och ekonomistyrning, del: Ekonomistyrning/Kalkylering
NA0130 Environmental policy

Fakta:

Generella omtentamen ges vid två tilfällen: i mitten av augusti för kurser i period 1-3, samt mitten av november för kurser i period 4. För att få skriva omtentamen krävs anmälan i Ladok senast 10 vardagar innan tentamenstillfället.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Utbildningsadministrationen
Institutionen för ekonomi
econ-edu@slu.se