Generella omtentatillfällen

Senast ändrad: 29 maj 2023

Varje år i augusti erbjuder Institutionen för ekonomi generella omtentatillfällen för kurser som ges i period 1-3. Kurser som ges i period 4 har generella omtentamen i november månad.

Augusti 2023

I år ligger omtentaperioden mellan 15-19 augusti 2023.

Självregistrering är öppen i Ladok Student fram till 10 arbetsdagar innan tentamensdagen. Det är viktigt att du anmäler dig innan deadline då efteranmälningar inte accepteras.

Slutgiltiga schemat kommer att publiceras på denna sida under juni 2023.


Tisdag 15 augusti
FÖ0428/FÖ0377 Marknadsföring (8 hp + 5 hp)
FÖ0441  Företagsekonomi och livsmedelskedjan
FÖ0442/FÖ0396  Agricultural cooperatives
FÖ0444 Innovation and sustainability
FÖ0446 Research methods for business studies
FÖ0475/FÖ0419/FÖ0388 Redovisning och ekonomistyrning, del: Ekonomistyrning/Kalkylering
FÖ0477/FÖ0463/FÖ0450  Industriell ekonomi och hållbar innovation/Företagsekonomi
LK0391/LK0363  Projektledning för landskapsingenjörer I
NA0176   Mikroekonomi II - Företag och samhälle
NA0181  Topics in contemporary applied agricultural economics II
NA0184/NA0120  Environmental Economics, Review Course
Onsdag 16 augusti
FÖ0373  Lantbruksekonomi- och driftsplanering, del: Fastighetsvärdering
FÖ0445  Marketing, responsibility and ethics
FÖ0449/FÖ0395  Företagsbeslut och mikroekonomi/Mikroekonomi IIa - ett företagsperspektiv
FÖ0454  Value chains and networks in the bio-economy
FÖ0459/FÖ0451/FÖ0271  Quantitative finance
FÖ0460  Sustainability and Financial reporting
MX0129/MX0041  Kvalitets- och miljöledning
NA0153  Cost benefit analysis of agricultural and environmental projects
NA0165  Natural resource and environmental economics
NA0179  Econometrics and programming
NA0182/NA0174  Mikroekonomi I med matematik, del: Matematik
NA0187/NA0177  Introduktion till makroekonomi/Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi, del: Makro
Torsdag 17 augusti
FÖ0418/FÖ0453/FÖ0455 Organisationsteori I (12 hp)
FÖ0473/FÖ0455  Organisering för hållbarhet - Organisationsteori I (5 hp)
FÖ0476/FÖ0458/FÖ0456/FÖ0362  Production economics 
JU0038/JU0026  Miljörätt
NA0160  Agricultural policy and international trade
NA0177  Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi, del: JoME
NA0180  Topics in contemporary applied agricultural economics I
NA0185/NA0178  Experimental methods for economics and business studies
NA0188  Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö
Fredag 18 augusti
FÖ0373  Lantbruksekonomi- och driftsplanering, del: Driftsplanering
FÖ0438  Företagande II
FÖ0480/FÖ0393  Kvalitets- och miljöledning. Fördjupad teori i organisation och marknadsföring
NA0167  Economic growth and sustainable development
NA0168  Management of biological resources
NA0182/NA0174/NA0163 Mikroekonomi I med matematik, del: Mikroekonomi
NA0183  Microeconomics and its applications in agricultural and environmental economics

 

Lördag 19 augusti

Generella omtentatillfällen för inaktiva och nedlagda kurser

FÖ0387  Supply Chain Networks
FÖ0391  Entreprenörskap och företagsutveckling - organisationsteori II
FÖ0398  Research Methods - Master Level
FÖ0437  Företagande I
LB0072  Lantbrukets ekonomi och politik
NA0117 Jordbruks- och miljöekonomi
NA0126 Applied Demand and Supply Analysis

Fakta:

Generella omtentamen ges vid två tilfällen: i mitten av augusti för kurser i period 1-3, samt mitten av november för kurser i period 4. För att få skriva omtentamen krävs anmälan i Ladok senast 10 vardagar innan tentamenstillfället.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Utbildningsadministrationen
Institutionen för ekonomi
econ-edu@slu.se