Generella omtentatillfällen augusti 2022

Senast ändrad: 20 april 2022

Den generella omtentaperioden äger rum den 17 - 19 augusti och gäller kurser som gått under period 1, 2 och 3. Kurser i period 4 har omtentamensdag den 16 augusti. Några av kurserna har hemtentamen istället för salstentamen. Information om vilka kurser det gäller ser du i parantes i listan nedanför.

Anmälan är öppen i Ladok från och med 10/6 till och med 10 arbetsdagar innan tentamensdagen. Det är viktigt att du anmäler dig innan deadline då efteranmälningar inte accepteras (gäller både salstentamen och hemtentamen).


OBS!
Nedanstående schema är preliminärt och kommer att fastställas under juni 2022 efter att institutionen fått tentamensbeställningarna bekräftade av Tentamensservice.

 

Följande datum och kurser är planerade för generella omtentamensperioden:


Onsdag 17 augusti

FÖ0373 Lantbruksekonomi- och driftsplanering, del: Fastighetsvärdering

FÖ0437 Företagande I

FÖ0445 Marknadsföring, ansvarstagande och etik (hemtentamen)

FÖ0449 Företagsbeslut och mikroekonomi

FÖ0454 Value chains and networks in the bio-economy

FÖ0459 /FÖ0451/ FÖ0271 Quantitative finance

FÖ0460 Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning

LB0072 Lantbrukets ekonomi och politik

MX0129 Kvalitets- och miljöledning

NA0153 Cost benefit analysis of agricultural and environmental projects

NA0165 Naturresurs- och miljöekonomi

NA0177 Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi, del: Makroekonomi

NA0179 Econometrics and programming

NA0182 / NA0174 Mikroekonomi I med matematik, del: Matematik

 

Torsdag 18 augusti

FÖ0418 Företaget och omvärlden - Organisationsteori I (hemtentamen 12 hp)

FÖ0453 Organisering i den gröna sektorn - Organisationsteori I (hemtentamen 12 hp)

FÖ0455 (HT20 och tidigare) Organisering för hållbarhet - Organisationsteori I (hemtentamen 12 hp)

FÖ0455 (HT21) Organisering för hållbarhet - Organisationsteori I (hemtentamen, 5 hp)

FÖ0473 Organisationsteori I (hemtentamen, 5 hp)

FÖ0476 / FÖ0458 / FÖ0456 / FÖ0362 Production economics

JU0038 Miljörätt

NA0160 Agricultural policy and international trade

NA0177 Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi, del: Jordbruks- och miljöekonomi

 

Fredag 19 augusti

FÖ0373 Lantbruksekonomi- och driftsplanering, del: Driftsplanering

FÖ0393 Kvalitets- och miljöledning. Fördjupad teori i organisation och marknadsföring

FÖ0428 / FÖ0377 Marknadsföring

FÖ0438 Företagande II

FÖ0441 Företagsekonomi och livsmedelskedjan

FÖ0452 Marknadsföring för ingenjörer

FÖ0477 / FÖ0463 / FÖ0450 Industriell ekonomi och hållbar innovation / Företagsekonomi

LK0391 / LK0363 Projektledning för landskapsingenjörer I

NA0167 Economic growth and sustainable development

NA0168 Management of biological resources

NA0176 Mikroekonomi II - Företag och samhälle

NA0182 / NA0174 / NA0163  Mikroekonomi I med matematik, del: Mikroekonomi

NA0183 Microeconomics and its applications in agricultural and environmental economics

NA0185 / NA0178 Experimental methods for economics and business studies

 

Datum för kurser i samarbete med Uppsala Universitet

För mer information och tentamensanmälan följ kursledningens instruktioner.

 

Lördag 13 augusti

JU0030 Beskattningsrätt

Måndag 15 augusti

NA0171 Econometric theory

Tisdag 16 augusti

NA0134 Macroeconomic theory

ÖS0001 Statskunskap A – Förvaltningspolitik

 

Torsdag 18 augusti

ÖS0001 Statskunskap A - Internationell politik

 

Fredag 19 augusti

HI0026 Ekonomisk historia A/Global omvandling och globalisering 1700-2000

NA0172 Applied Econometrics

 

Lördag 20 augusti

JU0031 Handelsrättslig översiktskurs

Måndag 22 augusti

NA0125 Analytical Methods

NA0138 Policy Evaluation

Fredag 26 augusti

NA0135 Microeconomic Theory

 

Omtentor för FÖ0419

Kursen Ekonomistyrning I (FÖ0419) kommer att skriva omtenta tillsammans med Redovisning och ekonomistyrning (FÖ0475) och är därför inte inkluderad i listan för generella omtentamen.

Följande datum gäller för FÖ0419/FÖ0475:

Fredag 3/6 - del Redovisning

Tisdag 16/8 - del Ekonomistyrning/Kalkylering

 

Fakta:

Generell omtentamen ges vid två tilfällen: sista veckan av augusti, och mitten av november då endast kurser från period 4 tenteras. För att skriva omtentamen krävs anmälan. Anmälan aktiveras under våren för tentamenstillfället i augusti och i september för tentamenstillfället i november.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Utbildningsadministrationen
Institutionen för ekonomi, SLU
econ-edu@slu.se