Generella omtentatillfällen november 2021

Senast ändrad: 18 november 2021

Den generella omtentatillfället äger rum 10/11 och 17/11, se Ladok för tider. Några av kurserna har en fastställd form som en hemtentamen och det står i Ladok. Formerna för en del kurser har inte fastställts än och kommer uppdateras inom kort, detta kommer synas i Ladok. Anmälan är öppen från och med 15 september till och med 10 arbetsdagar innan tentamensdagen. Följande datum och kurser gäller för generella omtentamenstillfället:

Kurser 10/11

FÖ0426 Ekonomistyrning II del Extern redovisning

FÖ0442 Agricultural cooperatives

NA0130 Environmental policy

NA0184 Miljöekonomisk översiktskurs

 

Kurser 17/11

FÖ0426 Ekonomistyrning II del Företagsstyrning
NA0181 Topics in contemporary applied agricultural economics II


Extra omtentatillfälle för FÖ0419 Ekonomistyrning I

Tidigt under år 2022 kommer det kommer att erbjudas ett extra omtentamenstillfälle för kursen FÖ0419 Ekonomistyrning I. Anmälan öppnar 2021-11-26 och stänger 10 vardagar innan tentamenstillfället. Denna tentamen kommer att vara en hemtentamen som de anmälda studenterna får tillgång till via Canvas. Nedan finner ni information om när varje modul har omtentamen:

 

Onsdagen 26/1 2022

FÖ0419 Ekonomistyrning I del Redovisning

Onsdagen 2/2 2022

FÖ0419 Ekonomistyrning I del Kalkylering

Fakta:

Generell omtentamen ges vid två tilfällen: sista veckan av augusti, och mitten av november då endast kurser från period 4b tenteras. För att skriva omtentamen krävs anmälan. Anmälan aktiveras under våren för tentamenstillfället i augusti och i september för tentamenstillfället i november.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Administration
Institutionen för ekonomi, SLU
ekon-adm@slu.se