Om institutionen

Senast ändrad: 21 september 2022
Bild på MVM-huset på campus Ultuna
@Jenny Svennås-Gillner

Vår institution består av ca 65 personer och ni hittar oss på Mark Vatten Miljöcentrum vid SLU Ultuna i Uppsala.

Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem.

Inom metodområdet har vi stor kompetens i Systemanalys inklusive Miljösystemanalys och LCA, liksom i Biometri (statistik och matematik med tillämpningar inom biologiska system) och Automation.

Personal på institutionen för energi och teknik 

Bussförbindelser

Från Centralstationen i Uppsala kan du ta till Ultuna med följande bussar:

  • nr 4 mot Gottsunda Östra
  • Regionbuss 100 mot Ultuna Park

Resan tar 15-20 minuter och du hoppar av på hållplatsen Campus Ultuna.

  • nr 8 mot Sunnersta (du måste gå ifrån Dag Hammarsköldsväg, hållplats Ultunaallén)

Upplands Lokaltrafik har infört kontantstopp på bussarna, däremot går det att använda bankkort. Mer information om busstider och biljetter hittar du hos Upplands Lokaltrafik.

 

Fakta:

Postadress

Institutionen för energi och teknik

Box 7032

75007 Uppsala

Besöksadress

Lennart Hjelms väg 9 756 51 Uppsala

Varumottagning

Gerda Nilssons väg 5 756 51 Uppsala

Telefon

 018-671000 (växel)

Miljöarbete


Kontaktinformation