HAS - Hippologernas Akademiska Studentkår

Senast ändrad: 26 april 2024

Välkommen till Hippologernas Akademiska studentkår!

Hippologernas akademiska studentkår (HAS) bildades i september 1994 och är en ideell förening för studerande på Hippologprogrammet. HAS arbetar för att främja medlemmarnas studier, vidmakthålla gott kamratskap samt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. HAS skall delta i ett samarbete med SLU:s övriga studentkårer. Till exempel genom samarbetsorganet SLUSS (SLU:s Samlade Studentkårer). För att på så sätt tillgodose kårens intressen och få ytterligare möjlighet att påverka SLU:s arbete i universitetsfrågor rörande Hippologprogrammet.

HAS har sitt huvudsäte på Ridskolan Strömsholm sedan hösten 2011. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt viceposter, ordförande i utskott samt ledamöter och suppleanter. Styrelsen finns på samtliga tre riksanläggningar, Strömsholm, Flyinge och Wången. HAS högst beslutande organ är årsmötet som anordnas en gång per år. Under året hålls styrelsemöten samt öppna möten där samtliga medlemmar bjuds in. Förutom det studentfackliga arbetet håller HAS i bland annat aktiviteter så som föreläsningar, clinics och fester.  Kårrum finns på Strömsholm förlagt i elevcentrat, på Flyinge är det förlagt i utbildningshuset och på Wången håller det på att byggas nya lokaler där kårrum ska finnas.

Hippologernas Akademiska Studentkår (HAS) finns på Facebook och Instagram.

Gruppen är för de som är medlemmar i HAS, och som ett fönster utåt för kåren, om våra aktiviteter, fester och allmän information om oss! Var inte rädd för att ta kontakt med oss om det är något du undrar över! Vi finns till för dig som student på Hippologprogrammet.