Hoppa till huvudinnehåll

Miljöpsykologi

Miljöpsykologigruppen arbetar med både grundforskning och tillämpad forskning, med avseende på utemiljöernas funktion och deras betydelse för välbefinnande, livskvalitet och hälsa.       

Tre kvinnor med en bok

Ny kursbok i miljöpsykologi

Boken Vård, omsorg och rehabilitering utomhus är den första svenska kursboken inom ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som omfattar hälsa, landskapsarkitektur och miljöpsykologi. Flera av författarna har koppling till institutionen för människa och samhälle. På bilden syns Lilian Lavesson, Anna Bengtsson och Helene Landin. Läs mer här om själva boksläppet på SLU Alnarp. Boken ges ut av förlaget Studentlitteratur.

SLU Multisensoriskt utelaboratorium

Människor interagerar med urbana miljöer och naturmiljöer på sätt som är dynamiska, komplexa och multisensoriska. Ny bärbar teknik gör det möjligt att studera dessa upplevelser ute på plats i de verkliga miljöerna. Läs här om projektet Sensola.

Hand med telefon och klocka

Nätverket Barn, unga och byggd miljö

BUB - Barn, Unga och Byggd miljö är ett nätverk och mötesplats för för forskare och praktiskt verksamma och alla som är intresserade av frågor som berör barn och den byggda miljön.

SLU Landskap - en bred plattform

SLU Landskap är en plattform för samverkan och profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna för forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

Alnarps Rehabiliteringsträdgård

Under år 2002-2019 fungerade Alnarps rehabiliteringsträdgård som ett living lab där miljöpsykologi, landskapsarkitektur och trädgårdsvetenskap kombinerades med medicin, fysioterapi, arbetsterapi och psykoterapi.

skiss

Nätverk

Samverkan i form av nätverk är viktigt. SLU:s forskare och lärare samlas till exempel i nätverket Barn och landskap för att möta omvärldens behov av kunskap och vägledning i att förbättra de miljöer där barn och unga växer upp och på så sätt ge dem bästa förutsättningar.

Andra nätverk är:

SLU Landskap

Barn, unga och byggd miljö

Publicerad: 29 augusti 2023 - Sidansvarig: mats.gyllin@slu.se

Institutionen för människa och samhälle

Prefekt: Mats Gyllin, mats.gyllin@slu.se, 040-41 55 37
Ställföreträdande prefekt: Sara Spendrup, sara.spendrup@slu.se, 040-41 55 07
Biträdande prefekt GU: Jozefine Nybom, jozefine.nybom@slu.se, 040-41 55 06
Biträdande prefekt FU: Caroline Hägerhäll, caroline.hagerhall@slu.se, 040-41 50 15
Medarbetare: följ länken till våra medarbetare

Postadress; Box 190, 234 22 LOMMA
Besöksadress: Slottsvägen 5

Loading…