Hoppa till huvudinnehåll

Miljöpsykologi

Miljöpsykologigruppen arbetar med både grundforskning och tillämpad forskning, med avseende på utemiljöernas funktion och deras betydelse för välbefinnande, livskvalitet och hälsa.       

Tre kvinnor med en bok

Ny kursbok i miljöpsykologi

Den nya boken Vård, omsorg och rehabilitering utomhus är klar. Det är den första svenska kursboken inom ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som omfattar hälsa, landskapsarkitektur och miljöpsykologi. Flera av författarna har koppling till institutionen för människa och samhälle. På bilden syns Lilian Lavesson, Anna Bengtsson och Helene Landin. Läs mer här om själva boksläppet på SLU Alnarp. Boken ges ut av förlaget Studentlitteratur.

Nätverk

Samverkan i form av nätverk är viktigt. SLU:s forskare och lärare samlas till exempel i nätverket Barn och landskap för att möta omvärldens behov av kunskap och vägledning i att förbättra de miljöer där barn och unga växer upp och på så sätt ge dem bästa förutsättningar.

Andra nätverk är:

SLU Landskap

Barn, unga och byggd miljö

Publicerad: 10 november 2022 - Sidansvarig: marianne.persson@slu.se

Institutionen för människa och samhälle

Prefekt (inkl. GU-frågor): Mats Gyllin, mats.gyllin@slu.se, 040-41 55 37
Ställföreträdande prefekt: Sara Spendrup, sara.spendrup@slu.se, 040-41 55 07
Biträdande prefekt FU: Caroline Hägerhäll, caroline.hagerhall@slu.se, 040-41 50 15
Medarbetare: följ länken till våra medarbetare

Postadress; Box 190, 234 22 LOMMA
Besöksadress: Slottsvägen 5

Loading…