Forskningsprojekt vid institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Senast ändrad: 07 juni 2018

Forskningen inom LAPF präglas av mång- och tvärvetenskapliga ansatser med medarbetare representerande från samhällsvetenskap, humaniora, designvetenskap och naturvetenskap.

Vi bedriver internationellt konkurrenskraftig landskapsforskning i nära relationer med praktik och samhälle. Forskning bedrivs inom alla typer av landskap och särskilt med inriktning på mångfunktionella och dynamiska landskap och dess betydelse och användning för människan.

Forskningsprojekt:

Forskningsprojekt inom Landskapsplanering (eng)

Forskningsprojekt inom Design av urbana landskap (eng)

 

Barn och landskap

BUB - Barn, unga och byggd miljö

Tysta områden i Sverige

Landskapet som gick upp i rök

Barnvänliga stadslandskap: betydelsen av gröna miljöer och deras förvaltning


Kontaktinformation

Ingrid Sarlöv-Herlin, Prefekt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Ingrid.Sarlov-Herlin@slu.se, 040-41 54 07

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se