Forskning vid institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Senast ändrad: 18 juni 2020
Cyklar

Forskare vid institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning arbetar med frågeställningar knutna till planering, gestaltning och förvaltning av alla typer av landskap (stad, stadsnära, landsbygd) och i alla skalor.

Vi arbetar ofta i tvär-, mång- och transdisciplinära projekt och har väl utvecklade internationella nätverk. Vår forskning bemöter aktuella samhällsutmaningar och praktiska problem kopplade till landskapet och hur vi människor formas av och formar våra livsmiljöer.


Kontaktinformation

Ingrid Sarlöv-Herlin, Prefekt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Ingrid.Sarlov-Herlin@slu.se, 040-41 54 07