Forskningsområden på institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 22 juni 2023
En kvinna i röd jacka gräver ett hål i marken, foto.

Institutionen för mark och miljö utvecklar den vetenskapliga basen för uthållig markanvändning ur flera perspektiv. Markvetenskap är ett multi- och interdisciplinärt ämne som omfattar samspelet mellan biologiska, kemiska och fysikaliska processer och egenskaper i markmiljön.

Våra forskningsområden 

På institutionen undersöker vi olika aspekter av marken för att uppnå en uthållig markanvändning. Läs mer om vår forskning:


Kontaktinformation

Johan Stendahl
Prefekt och forskare, institutionen för mark och miljö
+4618673801
johan.stendahl@slu.se