Markkemi

Senast ändrad: 08 november 2021
Tallskog, foto.

Markens kemi påverkar oss i våra liv på många sätt. Matproduktion, skogsbruk, och föroreningseffekter beror alla på kemiska reaktioner som äger rum i marken.

Vårt mål är att förstå markkemiska processer och deras betydelse för den biologiska tillgängligheten av olika ämnen, för markens bördighet, och för sammansättningen av grundvatten, vattendrag och sjöar.

Vi bedriver forskning inom följande områden:

  • Fosfors kemi i jordbruksmark
  • Riskbedömningar av ämnen i förorenade områden
  • Modeller för metallers bindning och ekotoxicitet i mark och vatten
  • Omsättning av näringsämnen i systemet mark-växt-mikroorganismer.
  • Lermineralogi i jordbruksmark och dess betydelse för tillgänglighet av näringsämnen
  • Vittringens roll för markens syra-bas-status

Forskargruppen i markkemi


Kontaktinformation

Professor Jon-Petter Gustavsson

Institutionen för mark och miljö
jon-petter.gustafsson@slu.se, 018-671284