Markkemi

Senast ändrad: 01 februari 2018
forest.jpg

Markens kemi påverkar oss i våra liv på många sätt. Matproduktion, skogsbruk, och föroreningseffekter beror alla på kemiska reaktioner som äger rum i marken.

Vårt mål är att förstå markkemiska processer och deras betydelse för den biologiska tillgängligheten av olika ämnen, för markens bördighet, och för sammansättningen av grundvatten, vattendrag och sjöar.

Vi bedriver forskning inom följande områden:

  • Fosfors kemi i jordbruksmark
  • Riskbedömningar av ämnen i förorenade områden
  • Modeller för metallers bindning och ekotoxicitet i mark och vatten
  • Omsättning av näringsämnen i systemet mark-växt-mikroorganismer.
  • Lermineralogi i jordbruksmark och dess betydelse för tillgänglighet av näringsämnen
  • Vittringens roll för markens syra-bas-status

Forskargruppen i markkemi

Gruppen för markkemi

   
 

Jon Petter Gustafsson, professor och gruppledare

Metallers och fosfors kemi i mark. Utvecklare av Visual MINTEQ. Deltar i QWARTS.


Professorer:

 

Dan Berggren Kleja, professor

Riskbedömning av förorenade områden.
 

Steve Hillier, guest professor 

(heminstitution James Hutton Institute). Lermineralogi i jordbruksmark.


Anna Mårtensson, professor

Växtnäring, markens bördighet, ekologiskt lantbruk, vinodling.

Forskare:

 
 

Geert Cornelis, researcher

 

Sigrun Dahlin, associate professor

Näringsämnens omsättning, markens bördighet, återcirkulation av näringsämnen från restprodukter.
 

Jan Eriksson, associate professor

Spårämnen, särskilt kadmium, i mark och gröda. Koordinerar mark- och grödoinventeringen.
 

Magnus Simonsson, associate professor

Markmineralogi och vittring. Fosfor i jordbruksmark. Deltar i QWARTS.

Post-doc:

 
 

Carin Sjöstedt, FD.

Speciering av spårmetaller i mark och vatten, särskilt röntgenabsorptionsspektroskopi och geokemisk modellering.

Doktorander:

 
 

Sabina Braun

 

Hugo de Campos Pereira

 
Bindning av perfluorerade ämnen (PFAS) i mark.
 
 

Åsa Löv

Processer som kontrollerar transport och löslighet av arsenik (As), bly (Pb) och krom (Cr) i historiskt förorenade jordar.
 

Marguerite Mukangango 

Agroforestry-system i Rwanda.

 

Spara


Kontaktinformation

Professor Jon-Petter Gustavsson

Institutionen för mark och miljö
jon-petter.gustafsson@slu.se, 018-671284

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se