Kartor

Senast ändrad: 09 december 2022

Här är hittar du kartor som är baserade på data från Mark- och grödoinventeringen och Nationell jordartskartering. Här finns även länkar till andra karttjänster som använt data från de båda undersökningarna.

Kartorna nedan visar variationerna i jordbruksmarkens kemi och egenskaper för en mängd variabler. Kartorna är baserade på data från mark- och grödoinventeringens ca 2000 provpunkter (omdrev 1 och 2). Observera att alvjorden endast provtagits på 1700 av provplatserna under omdrev 1. För att kunna göra en riktig jämförelse ligger därför en matjordskarta för motsvarande punkter med i alvjordskartorna. För en detaljerad metodbeskrivning se sidan metodik.

Jordbruksverkets hemsida finns kartor för färre variabler men med högre upplösning, exempelvis P-AL och mullhalt. Dessa har kompletterats med data från den nationella jordartskarteringen.

 

Spara

Spara