Kontakta åkermarksinventeringen

Senast ändrad: 09 december 2022
En bäck i jordbruksmark, foto.

Om du har frågor om undersökningarna, kontakta någon av nedanstående personer.

Mark- och grödoinventeringen

Kontakt:
Johanna Wetterlind: Huvudansvarig Mark- och grödoinventeringen
E-post: johanna.wetterlind@slu.se, tel. 0511-67112

Carin Sjöstedt: Mark- och grödoinventerigen
E-post: carin.sjostedt@slu.se, tel. 018-67 34 57

Nationella jordartskarteringen

Jordbruksverket

Sekretessklassade data?

Om du är intresserad av sekretessklassade data (koordinater) kan du göra en förfrågan om behörighetsprövning hos datavärden för Jordbruksmarksdata: datavard-jordbruksmark@slu.se. Data som omfattas av sekretess lämnas endast ut för forskning och statistiksammanställning. Läs mer på datavärdskapets webbsida.