Kontakta åkermarksinventeringen

Senast ändrad: 12 oktober 2020
En bäck i jordbruksmark, foto.

Om du har frågor om undersökningarna, kontakta någon av nedanstående personer.

Mark- och grödoinventeringen

Jan Eriksson

Nationella jordartskarteringen

Jordbruksverket

Sekretessklassade data?

Om du är intresserad av sekretessklassade data (koordinater) kan du göra en förfrågan om behörighetsprövning hos datavärden för Jordbruksmarksdata: datavard-jordbruksmark@slu.se. Data som omfattas av sekretess lämnas endast ut för forskning och statistiksammanställning. Läs mer på datavärdskapets webbsida.


Kontaktinformation


Katarina Kyllmar, Forskningsledare
Institutionen för mark och miljö, SLU
katarina.kyllmar@slu.se, 018-672597

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se