Om institutionen för molekylära vetenskaper

Senast ändrad: 30 september 2022

Institutionen bildades i januari 2017 när institutionen för kemi och bioteknologi, institutionen för livsmedelsvetenskap och institutionen för mikrobiologi gick samman.

Vi bedriver forskning och undervisning inom kemi, bioteknologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi.

Totalt arbetar ca 100 doktorander, postdoktorer, forskare samt teknisk och administrativ personal vid institutionen.

Vi samarbetar ofta med industriella partners Det har resulterade i flera patent och högteknologiska företag. Institutionen har även 1n samverkanslektor på institutionen som specialiserar sig på bioenergi och matens kvalitet. Läs mer om hur vi samverkar här.

Vi utvecklar protein-baserade funktionella nanomaterial och designar enzymer för produktion av biobränslen. Foto: Cajsa Lithell.
Vi forskar på sammansättning och egenskaper hos våra vanligaste livsmedel, samt belyser hur dessa påverkas av olika faktorer under hela livsmedelskedjan, från råvara till färdig produkt.
Vår mikrobiella forskning har många tillämpningar, till exempel produktion av biobränslen, livsmedelsfermentering, biologisk bekämpning, probiotika, framställning av ny antibiotika, nedbrytning av föroreningar och för upptäckt av användbara enzymer. Foto: Cajsa Lithell.